Kaliumklorid-glukose "SAD"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske. 1 l indeholder 37,5 g (189 mmol) glucose (som monohydrat) og 3,8 g kaliumchlorid. 

Doseringsforslag

Individuel. 

Dosis afhænger af patientens elektrolytstatus. 

  

Til parenteral substitution af dagligt behov 

 • 1-1,5 l i.v. i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør sædvanligvis ikke overskride 10 ml (0,5 mmol kalium)/kg legemsvægt/time.

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Binyrebarkinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Samtidig indgift af insulin kan være nødvendigt ved diabetes mellitus.
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Tilstande med forhøjet intrakranielt tryk.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Kaliumklorid-glukose "SAD" give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Ekg-forandringer, Tromboflebitis.
Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.
Encefalopati  (hyponatræmisk).

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopat, somi er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært til glycogenese (energilagring) og til glycogenolyse (kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 51 mmol
Kalium 51 mmol
Øvrige oplysninger:
Energiindhold/l 580 kJ (140 kcal)
Osmolaritet 290 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH 4,5

  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 419093
500 ml x10 x48
 
 

Revisionsdato

2018-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...