Kalium-natriumklorid "SAD"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Erstatning af kaliumtab (fx ved aspirater)
 • Behandling og forebyggelse af hypokaliæmi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 3,8 g kaliumchlorid og 6 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Dosis afhænger af patientens tab og elektrolytstatus.
 • Plasma-kalium kan længe være normal trods store deficits.

 

Til parenteral substitution af dagligt behov 

 • 1-1,5 liter i.v. i døgnet.

  

Bemærk: 

 • Infusionshastigheden bør sædvanligvis ikke overskride 10 ml (0,5 mmol kalium)/kg legemsvægt/time. Bemærk: Herved indgives samtidigt ca. 70 mmol natrium/time. 
 • En reduktion af kaliumkoncentrationen på 1 mmol/l plasma antages at svare til et totalt kaliumtab på 1,5-3,0 mmol/kg legemsvægt.

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Binyrebarkinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok'
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere.
 • Relative kontraindikationer er hjertesvigt og tilstande med ødem og natriumretention.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 154 mmol
Kalium 51 mmol
Natrium 103 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 310 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH ca. 6

  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 419168
500 ml x10 x48
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...