Natriumklorid isotonisk "SAD"

B05BB01, V07AB
 
 

Anvendelsesområder

Injektionsvæske. Opløsning og fortynding af infusions- og injektionssubstanser og -koncentrater.
 

Infusionsvæske: 

 • Behandling af hypovolæmi med tab af ekstracellulærvæske (fx blodtab, diarré, ileus).
 • Intravenøs væsketerapi ved natriummangel.
 • Erstatning af basale natrium- og væsketab.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 9 mg natriumchlorid. 

Infusionsvæske, opløsning 9 g/l. 1 l indeholder 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-2 liter i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 500 ml/time.
 • Ved blod- og væsketab med sikker hypovolæmi kan initial væsketilførsel være betydelig hurtigere.

Forsigtighedsregler

 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion, hvor indgift er påkrævet, bør der føres nøje kontrol med væskebalance og serumelektrolytter før og efter infusionen.
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Forsigtighed ved natrium-/vandretention (nyre-, hjerte- og leverinsufficiens).

 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Demyelisering*.
Ikke kendt Ekstravasation**.
Dyb venetrombose**, Hypervolæmi.
Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi.

* Som osmotisk demyelisering (central pontin myelinolyse). 

** Bivirkninger relateret til administrationsteknikken. 

 

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 50 ml væske pr. 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Farmakokinetik

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 154 mmol
Natrium 154 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 308 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH ca. 6

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske 9 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 9 mg/ml 743995
2 ml amp
injektionsvæske 9 mg/ml 740621
20 ml PL
injektionsvæske 9 mg/ml 743997
2 ml amp x10
injektionsvæske 9 mg/ml 742502
50 ml PL
injektionsvæske 9 mg/ml 748129
100 ml PL
injektionsvæske 9 mg/ml 740639
20 ml PL x10
injektionsvæske 9 mg/ml 745984
50 ml PL x10
injektionsvæske 9 mg/ml 748137
100 ml PL x10
injektionsvæske 9 mg/ml 748798
20 mlPLx10x25
infusionsvæske 9 g/l 741975
100 ml
infusionsvæske 9 g/l 741991
100 ml GL
infusionsvæske 9 g/l 749911
100 ml SN til Divibax kobl.
infusionsvæske 9 g/l 749960
100 ml,sn
infusionsvæske 9 g/l 747931
250 ml
infusionsvæske 9 g/l 740142
500 ml
infusionsvæske 9 g/l 745018
500 ml GL
infusionsvæske 9 g/l 481747
100 ml x10
infusionsvæske 9 g/l 740035
1000 ml
infusionsvæske 9 g/l 742007
100 ml GL x10
infusionsvæske 9 g/l 749978
100 ml,snx10
infusionsvæske 9 g/l 483818
250 ml x10
infusionsvæske 9 g/l 748210
3000 ml
infusionsvæske 9 g/l 481754
500 ml x10
infusionsvæske 9 g/l 745927
500 ml GL x10
infusionsvæske 9 g/l 481762
1000 ml x10
infusionsvæske 9 g/l 558643
3000 ml x4
infusionsvæske 9 g/l 418640
500 ml x10x48
infusionsvæske 9 g/l 418632
3000 ml x4x30
infusionsvæske 9 g/l 418756
1000 ml x10x40
 
 

Revisionsdato

2017-09-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. oktober 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...