Glukose isotonisk "SAD"

B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 55 mg (0,278 mmol) glucosemonohydrat.
Infusionsvæske. 1 liter indeholder 55 g (278 mmol) glucosemonohydrat. 

Doseringsforslag

Individuelt.  

  

Parenteral energitilførsel 

 • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
 • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time.


Væsketilførsel uden samtidig elektrolyttilførsel 

 • 1 til flere liter i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time eller ca. 10 ml/kg legemsvægt/time.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der ordineres 50% glukoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50 g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypervolæmi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser, Glucosuri, Hyperglykæmi.
Anafylaktisk reaktion*, Hypersensitivitet*.

*Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 50 ml væske pr. 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse).
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

 • Injektionsvæske:
  pH ca. 4,5.

 • Infusionsvæske:
Egenskaber Infusionsvæske 55 g/l
Osmolaritet 280 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
Energiindhold 850 kJ (200 kcal)
pH Ca. 4,5

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

  

  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 55 mg/ml 742908
50 ml PL
injektionsvæske 55 mg/ml 748053
100 ml PL
injektionsvæske 55 mg/ml 748079
50 ml PL x10
injektionsvæske 55 mg/ml 748061
100 ml PL x10
infusionsvæske 55 g/l 746958
100 ml
infusionsvæske 55 g/l 740167
500 ml
infusionsvæske 55 g/l 481895
100 ml x10
infusionsvæske 55 g/l 740050
1000 ml
infusionsvæske 55 g/l 481903
500 ml x10
infusionsvæske 55 g/l 481911
1000 ml x10
infusionsvæske 55 g/l 419358
500 ml x10 x48
infusionsvæske 55 g/l 419366
1000 ml x10x40
 
 

Revisionsdato

2016-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...