Darrow-glukose "SAD"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 55 g glucosemonohydrat (278 mmol glucose), 0,67 g kaliumchlorid, 1 g natriumchlorid og 1,56 g natriumlactat. 

Doseringsforslag

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hæmmet laktatmetabolisme.

Forsigtighedsregler

 • Nyreinsufficiens
 • Hjerteinsufficiens
 • Tilstande med ødemer
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok og ved samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere.

Bivirkninger

 • Metabolisk alkalose ved infusion af større mængder
 • Flebitis i infusionsområdet kan forekomme.

Interaktioner

Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Både kaliumioner og fosfationer transporteres aktivt over cellemembranen.
 • Kalium er nødvendigt for normal nerve-, muskel- og nyrefunktion og er involveret i kulhydrat- og aminosyremetabolismen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Kalium udskilles primært gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse).
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 360  mosmol/l
 • Energiindhold/l: Ca. 850 kJ (200 kcal)
 • Elektrolytindhold/l: 26 mmol chlorid, 9 mmol kalium, 14 mmol lactat og 31 mmol natrium
 • pH ca. 5,5.

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 482000
250 ml x10
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...