Natriumklorid-glukose isotonisk "SAD"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 25 g (139 mmol) vandfri glucose og 4,5 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-2 l i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 500 ml/time.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens.
 • Svær oligurisk nyreinsufficiens.
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af isotonis natriumchlorid-glucose-infusionsvæske give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • Tilstande med potentielt forhøjet ICP.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Elektrolytforstyrrelser  (asymptomatiske).
Ikke kendt Dyb venetrombose, Hypervolæmi.
Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.
Encefalopati  (hyponatræmisk).
Hypersensitivitet**.

* Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopat, somi er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

 

 • Infusionsvæske 4,5 mg/ml + 25 mg/ml giver risiko for hyponatriæmi ved tilstande med non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion.
 • Risiko for natriumretention ved hjerte- eller nyreinsufficiens.
 • Tromboflebitis ved langvarig infusion i perifere vener.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske pr. 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 77 mmol
Natrium 77 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 290 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
Energiindhold/l 430 kJ (100 kcal)
pH ca. 4,5

Håndtering 

 

Forligelighed ved infusion: 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 418491
500 ml x10 x48
 
 

Revisionsdato

2018-06-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...