Hydreringsvæske "SAD"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 4,09 g natriumchlorid og 3,34 g natriumlactat. 

Doseringsforslag

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes, hvis laktatmetabolismen er hæmmet.

Forsigtighedsregler

  • Oligurisk nyresvigt.
  • Tilstande med ødem og natriumretention.
  • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
  • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
  • Infusion af større mængde hypotone væsker kan resultere i hyponatriæmi. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.

Bivirkninger

Metabolisk alkalose ved infusion af større kvanta. Kortvarig stigning i serumlaktatkoncentrationen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

  • Natriumlactat virker alkaliniserend, og dets aktivitet afhænger af omdannelsen til hydrogencarbonat.
  • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

  • Lactat indgår i kulhydratomsætningen. Metaboliseres i leveren til hydrogencarbonat (bicarbonat). Omsætningen sker langsomt, maksimal effekt opnås efter 1-2 timer.
  • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 70 mmol
Lactat 30 mmol
Natrium 100 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 200 mosmol/l
Isotoni Hypotonisk
pH ca. 6

  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 482125
1000 ml x10
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...