Elocon®

D07AC13
 
 
Stærktvirkende (gruppe III) glukokortikoidholdigt hudmiddel.

Anvendelsesområder

 • Eksem og andre steroidresponderende dermatoser.
 • Psoriasis.

  

Bemærk: 

 • Creme. Tørre, skorpede, skællende eller væskende hudpartier.
 • Salve. Tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Kutanopløsning. Behårede steder, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Creme 0,1%. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat.
Salve 0,1%. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat.
Kutanopløsning 0,1%. 1 ml indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1 gang dgl. på de berørte hudområder i højst 3 uger.
 • Behandlingen må ikke anvendes på større hudområder (over 20% af kroppens overflade).
 • Hos børn må maksimalt 10% af kroppens overflade behandles.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Hudatrofi
 • Perianal og genital kløe
 • Friktionsudslæt.
 • Bakterieinfektioner (fx impetigo), virale infektioner (fx herpes simplex, herpes zoster og varicella) eller hudinfektioner forårsaget af svampe (fx candida eller dermatofyt).
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Må ikke bruges på sår eller ulcerøs hud.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Ved brug i ansigtet skal behandlingerne begrænses til 5 dage.
 • Bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlåg.
 • Forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Folliculitis.
Ikke kendt Paræstesier.
Hudinfektion, Kontaktdermatitis, Purpura.
Hypersensitivitet.
Sløret syn.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig.  


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Mometasonfuroat er et stærkt virkende glukokortikoid. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Bivoks : creme 0,1%, salve 0,1%
Ceteareth-20 : creme 0,1%
Hexylenglycol : creme 0,1%, salve 0,1%
Hydroxypropylcellulose : kutanopløsning 0,1%
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,1%
Natriumdihydrogenphosphat : kutanopløsning 0,1%
Paraffin : creme 0,1%, salve 0,1%
Propylenglycol : kutanopløsning 0,1%
Propylenglycolmonopalmitostearat : creme 0,1%, salve 0,1%
Stearylalkohol : creme 0,1%

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 0,1% 082548
30 g
41,10
(B) creme 0,1% 378535
100 g
69,55
(B) salve 0,1% 195618
30 g
87,60
(B) salve 0,1% 463861
100 g
140,05
(B) kutanopløsning 0,1% 548506
30 ml
35,00
(B) kutanopløsning 0,1% 087727
100 ml
57,35

Substitution

creme 0,1%
Mometasonfuroat "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Mometasonfuroat, creme 1 mg/g
 
salve 0,1%
Elocom (Parallelimport), Mometasonfuroat, salve 1 mg/g
 
kutanopløsning 0,1%
Elocom (Parallelimport), Mometasonfuroat, kutanopløsning 0,1%
Ovison Galenica, Mometasonfuroat, kutanopløsning 1 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...