Gå til toppen af siden...

Nyheder

Revisionsdato: 2015.06.08
Antibiotika app - nu også til Android
Pro.medicin.dk Antibiotika-app er nu også udkommet i en gratisversion til Android

Søg efter præparater/
indholdsstoffer

>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Promiten®

ATC-kode

B05AA05

» Monovalent hapten, som hæmmer udløsning af allergisk reaktion i forbindelse med indgift af dextran (RescueFlow® og Rheomacrodex®) ved at blokere dextranreaktivt antistof i blodet. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mg dextran 1. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af » anafylaksi ved infusion af RescueFlow® og Rheomacrodex®

Doseringsforslag

  • Voksne. 3 g (20 ml).
  • Børn. 45 mg (0,3 ml)/kg legemsvægt. 

  

Indgivelse: 

  • Gives som i.v. injektion over 60 sek. 1-2 min. før første infusion af dextranpræparater.
  • Indgiften gentages, hvis der forløber mere end 15 min., før infusionen indledes, samt ved fornyet infusion, hvis det mellemliggende interval overstiger 2 døgn.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%)Bradykardi, Hypertension, Hypotension.
Erytem.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af dextran medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 30 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  • Middelmolekylvægt dextran 1: ca. 1.000
  • pH ca. 4,5.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid
Sterilt vand

Firma

» Meda

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml 474007
20 x 20 ml
675,85

Revisionsdato

2015-04-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 31. august 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.