Promiten®

Udgået: 06.11.2017
B05AA05
 
 

Monovalent hapten, som hæmmer udløsning af allergisk reaktion i forbindelse med indgift af dextran (RescueFlow® og Rheomacrodex®) ved at blokere dextranreaktivt antistof i blodet. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af anafylaksi ved infusion af RescueFlow® og Rheomacrodex®. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mg dextran 1. 

Doseringsforslag

  • Voksne. 3 g (20 ml).
  • Børn. 45 mg (0,3 ml)/kg legemsvægt. 

  

Indgivelse: 

  • Gives som i.v. injektion over 60 sek. 1-2 min. før første infusion af dextranpræparater.
  • Indgiften gentages, hvis der forløber mere end 15 min., før infusionen indledes, samt ved fornyet infusion, hvis det mellemliggende interval overstiger 2 døgn.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Hypertension, Hypotension.
Erytem.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af dextran medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Dextran 1 bindes til antistofferne, og ved efterfølgende administration af klinisk dextran forhindres dermed dannelsen af immunkomplekser, der vil kunne fremkalde en anafylaktisk reaktiont. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 30 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  • Middelmolekylvægt dextran 1: ca. 1.000
  • pH ca. 4,5.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml 474007
20 x 20 ml
Udgået 2017-11-06 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...