Serevent®

R03AC12
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i Diskos®. 1 dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat).
Inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som xinafoat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 50 mikrogram 2 gange dgl. Ved svær astma evt. op til 100 mikrogram 2 gange dgl.
 • Børn over 4 år. 50 mikrogram 2 gange dgl.
 • Bemærk:
  • Sprayen skal omrystes inden brug.
  • Kan med fordel doseres i Volumatic®. 2 pust affyres i Volumatic® og inhaleres med én eller flere inhalationer. Hvis flere end 2 pust er indiceret, bør der gå 1 min., før inhalationen gentages.
  • Doserne bør først klargøres umiddelbart før brug.
  • Film med instruktion i brug af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet).
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi).
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Astma: Må kun anvendes ved samtidig behandling med inhalationssteroid (øget risiko for svære akutte forværringer ved monoterapi med LABA).

Bivirkninger

Mange bivirkninger (fx tremor og palpitationer) optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Almindelige (1-10%) Palpitationer.
Muskelkramper.
Hovedpine, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Nervøsitet.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypokaliæmi.
Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier.
Hyperglykæmi.
Artralgi.
Anafylaktisk reaktion.

Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation. Behandlingen seponeres og der gives hurtigt virkende β2-agonist. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.
 • Potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af salmeterol (øget risiko for forlænget QT-interval).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med salmeterol er tilladt i doser ≤ 200 mikrogram pr. døgn.  

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Salmeterol er en analog til salbutamol, men er forsynet med en lipofil sidekæde, som bindes irreversibelt til receptoren, og dette er muligvis forklaringen på den lange virkningstid. Salmeterol inhiberer straks- og sen-reaktion efter allergenprovokation og reducerer den uspecifikke bronkiale reaktivitet.

Farmakokinetik

Inhaleret salmeterol virker lokalt i lungerne, og plasmakoncentrationen er lille og uden terapeutisk effekt. Ved inhalation af 50 mikrogram 2 gange dgl. er plasmakoncentrationen ca. 0,2 mikrogram/l eller mindre. Maksimal plasmakoncentration ses hurtigt efter inhalation. I nogle studier er desuden set en senere og mindre maksimal plasmakoncentration, hvilket formentlig skyldes absorption af salmeterol fra ventriklen. Virkningen indtræder efter 10-20 minutter og når 90% af maksimal virkning i løbet af 30 minutter. Virkningsvarighed mindst 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • Babyhaler®
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Volumatic
 • Vortex®

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Hydrofluoroalkan : inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
Lactose : inhalationspulver 50 mikrog. i diskos
Norfluran : inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis

Firma

Tilskud

Inhalationsspray 

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 50 mikrog. i diskos 135533
60 doser
186,00 6,20
(B) inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis  (freonfri)  062662
120 doser
322,95 10,77

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50 mikrog. i diskos

Mål i mm: 86 x 83
Serevent® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af en åben Diskos®
 
Serevent® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Serevent® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25 mikrogram/dosis

Mål i mm: 45 x 74
Serevent® 25 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket uden beskyttelseshætte
 
Serevent® 25 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2018-11-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...