Flixonase®

R01AD08
 
 
Syntetisk glukokortikoid til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 400 mikrogram fluticasonpropionat.
Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Næsedråber  

Voksne og børn over 16 år. Indholdet af en enkeltdosisbeholder a 0,4 ml fordeles i begge næsebor 1-2 gange dgl. 

  

Næsespray  

Voksne og børn over 12 år. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1-2 gange dgl. Højst 4 pust (200 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

Børn 4-11 år. 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1-2 gange dgl. Højst 2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

  

Bemærk: 

 • Skal omrystes inden brug
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først
 • Ved dosering 1 gang dgl. bør dosis tages om morgenen
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug
 • Manglende erfaring vedr. børn under 4 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Epistaxis.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Nasal irritation, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Smagsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem, bronkospasme og anafylaktisk reaktion).
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Nasal septumperforation.
Ikke kendt Sløret syn.
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3861

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

Absorberes fra luftvejene. En ringe sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.  

Indholdsstoffer

Fluticasonpropionatnæsedråber, suspension  1 mg/mlnæsedråber, suspension  1 mg/ml  (Orifarm) næsedråber, suspension  1 mg/ml  (2care4) næsedråber, suspension  1 mg/ml  (Paranova Danmark) næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Phenethanol : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Næsespray i pakningsstørrelser med højst 60 doser 

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinoitis
 • Allergisk rhinosinoitis.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml 005066
28 x 0,4 ml
250,85 4,48
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm) 464720
28 x 0,4 ml
248,00 4,43
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml  (2care4) 397589
28 x 0,4 ml
253,00 4,52
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml  (Paranova Danmark) 374013
28 x 0,4 ml
248,80 4,44
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 020451
60 doser
79,65 5,98
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 029066
120 doser
88,25 2,94

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "2care4" (Parallelimport), Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "Teva" TEVA, Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 

Foto og identifikation

Næsedråber, suspension  1 mg/ml

Mål i mm: 86 x 98
Mål for én ampul i mm: 12 x 84
Flixonase® næsedråber i ampuller
 
 
 
 
 

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis  Flixonase® næsespray

Mål i mm: 42 x 103
Foto: Uden prop
Flixonase® næsespray
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...