Treosulfan "Medac"

L01AB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Palliativ behandling af epitelial cancer ovarii.

  

Treosulfan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg treosulfan,
pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 5 g treosulfan. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 400-600 mg/m2 legemsoverflade dgl. på dag 1-28 i en 56 dages cyklus.


Parenteralt 

 • Voksne. Monoterapi. 8 g/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 15-30 minutter 1 gang på dag 1 i en 3 eller 4 ugers behandlingscyklus.
 • Voksne. Kombinationsterapi. Ved samtidig anvendelse af andre cytostatika nedsættes dosis (se speciallitteratur).

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Bemærk:  

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Dosis justeres ud fra leukocyt- og trombocyttal.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Tæt monitorering af hæmatologiske parametre med evt. efterfølgende dosisjustering. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Alvorlig knoglemarvsinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Nyreinsufficiens.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Pigmentforandringer i huden.
Almindelige (1-10%) Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sekundær malignitet.
Stomatitis  (ved oral adm.).
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Kardiomyopati, Lungefibrose, Pneumoni.
Pancytopeni.
Binyrebarkinsufficiens, Hypoglykæmi.
Paræstesier.
Erytem, Forværring af psoriasis.
Sepsis.
Hæmoragisk cystitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Efter oral indgift biotransformeres treosulfan i de perifere væv til epoxider.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

1 g eller 5 g opløses i henholdsvis 20 ml og 100 ml sterilt vand. pH efter opløsning 4,8.

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af treosulfan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 250 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 250 mg 093096
50 stk.
2.709,65
(A) hårde kapsler 250 mg 093104
100 stk.
4.705,95
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 1 g 093112
1 htgl.
1.369,35
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 5 g 093070
1 htgl.
5.426,85

Foto og identifikation

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 19,3
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...