Vibradox®

J01AA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx som alternativ ved Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne
 • Borrelia-infektioner hos penicillinallergikere.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) eller 200 mg (delekærv) doxycyclin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Voksne og børn > 12 år. 200 mg det første døgn fulgt af 100 mg 1 gang dgl.
 • Bemærk: Ved behandling af erythema migrans og neuroborreliose afviger aldersgrænsen for børn, se nedenfor.

 

Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia 

 • Voksne. 200 mg dgl. fordelt på 1-2 doser i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.
 • Dosis bør tages i tilslutning til et måltid.

 

Erythema migrans 

 • Voksne. 100 mg 2 gange dgl. i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 1 gang dgl. i 9 dage.
 • Børn > 8 år. 1-2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl., højst 100 mg pr. dosis.
 • Bemærk:ikke anvendes til børn < 8 år.

 

Neuroborreliose 

 • Voksne. 200 mg 2 gange dgl. i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.
 • Børn > 8 år. 1-2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl., højst 100 mg pr. dosis.
 • Bemærk:ikke anvendes til børn < 8 år.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion bør dosis nedsættes.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kan dog anvendes til børn i alderen 8-12 år ved behandling af erythema migrans eller neuroborreliose.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Patienter med manifest eller mistænkt aklorhydri, eller som har gennemgået gastrisk bypass.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Sjældne (0,01-0,1%) Udstående fontaneller.
Leverpåvirkning, Pseudomembranøs colitis.
Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Tinnitus.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne. 
 • Doxycyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.
 • Absorptionen af doxycyclin hæmmes ved indgift af flg.:
  - Antacida
  - Jernpræparater
  - Obstipantia
  - Mineralpræparater, der indeholder calcium, magnesium, aluminium eller zink.
  Er indgift nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af doxycyclin på mindst 3 timer sikres. Mælkeprodukter hæmmer også absorptionen af doxycyclin, dog ikke væsentligt.
 • Isotretinoin øger i kombination med doxycyclin risikoen for benign intrakraniel trykstigning.
 • Phenobarbital kan nedsætte plasmahalveringstiden for doxycyclin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. To små case-kontrol studier har dog antydet en mindre øget risiko for visse malformationer - disse studer er baseret på ganske få eksponerede børn. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Referencer: 3711, 3730, 3731

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I modsætning til andre tetracycliner binder modermælk kun i mindre grad doxycyclin, men teoretisk er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Der er dog ingen meddelelser om dette eller andre bivirkninger hos barnet. Som en forholdsregel bør amning undgås ved behandling ud over 1 uge. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme. 
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes. 
 • Virkningen er bakteriostatisk. 
 • Resistensbestemmelse udføres med tetracyclin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fra naturens side fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske og non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme:
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker også på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria samt til behandling af malaria i kombination med hurtigt virkende malariamidler.

Farmakokinetik

 • Efter indgift absorberes 90-95%.
 • Biotilgængeligheden reduceres (ca. 20%), og den maksimale plasmakoncentration reduceres med 43% ved samtidig indtagelse af proteiner, fedt eller mælkeprodukter.
 • Efter indgift af 200 mg nås maksimal plasmakoncentration på 2-3 mikrogram/ml efter 2-3 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren i ringe grad (koncentrationen i spinalvæsken er < 1/10 af serumkoncentrationen).
 • Plasmahalveringstid 18-22 timer.
 • Udskilles med galden og gennem nyrerne.
 • Pga. den langsomme elimination er der risiko for kumulation ved høj dosering gennem længere tid. Udskillelsen påvirkes imidlertid kun i ringe grad af nedsat nyrefunktion.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 038760
10 stk.
152,20 15,22
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 039362
20 stk.
87,20 4,36
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 093153
100 stk.
228,00 2,28
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 039388
10 stk.
108,85 5,44

Substitution

tabletter 100 mg
Doxycyclin "Orifarm" (Parallelimport), Doxycyclin, tabletter 100 mg
Doxycyklin "2care4" (Parallelimport), Doxycyclin, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 100 mg
 
 
 

Tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysebrun
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se Janusinfo http://janusinfo.se


3730 Cross R, Line C, Day NF et al Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood-time to rebuild its reputation? Expert Open Drug Saf 2016 15(3) 367-83 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=26680308


3731 Muanda FT, Sheehy O, Berard A Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study Br J Clin Pharmacol 2017 883(11) 2557-71 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28722171

 
 

Revisionsdato

2018-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...