Act-hib®

Udgået: 25.09.2017
J07AG01
 
 

Vaccine mod infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type. 

Anvendelsesområder

 • Vaccination mod infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b hos børn.
 • Hib-vaccination anbefales til alle børn under 5 år, jf. det danske børnevaccinationsprogram.
 • Ikke Hib-vaccinerede børn over 5 år bør ved splenektomi eller nedsat miltfunktion vaccineres med en dosis.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 10 mikrogram Haemophilus influenzae type b polysaccharid, bundet til ca. 24 mikrogram tetanus-toksoid.

Doseringsforslag

 • Børn < 5 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret
  • 0,5 ml i.m. eller dybt s.c. ved 3-, 5- og 12-måneders-alderen.
 • Børn 5-12 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret
  • 2 doser a 0,5 ml i.m. eller dybt s.c. med 2 måneders interval.
 • Børn 1-5 år
  • 1 dosis på 0,5 ml i.m. eller s.c.
 • Injektion
  • Gives intramuskulært eller subkutant (dybt til børn < 1 år).
 • Bemærk:
  • Hvis barnet er immunkompromitteret, anbefales to doser med 8 ugers mellemrum.
 • Beskyttelse
  • Vaccinen yder kun beskyttelse mod H. influenzae type b.
  • Vaccinen yder ikke beskyttelse mod andre mikroorganismer, der forårsager meningitis eller sepsis.
  • Vaccinen beskytter heller ikke mod ikke-kapselbærende stammer af H. influenzae, som forårsager nedre luftvejsinfektioner, otitis media og sinuitis.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Feber, Gråd, Reaktioner på indstiksstedet.
Opkastning.
Ikke kendt Kramper.
Hypersensitivitetsreaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Vaccinen anvendes normalt kun til børn. Der er en del studier, hvor vaccinen har været anvendt til gravide i 3. trimester (n = ca. 500) for at opnå passiv immunitet hos fosteret og den nyfødte. Ingen uønskede effekter blev observeret hos den nyfødte.  


Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelsen af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder renset polysaccharid fra H. influenzae type b bundet til tetanustoksoid.
 • pH efter opløsning ca. 7.

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C). 
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes straks efter opløsning.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 408698
1 dosis
Udgået 2017-09-25 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...