Relifex®

M01AX01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg nabumeton. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 g dgl. Dosis kan øges til 1,5-2 g dgl. enten som éngangsdosis eller fordelt på flere doser. 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Sværere hjerte- og leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

EMA's konklusion fra 2006 gælder fortsat, således er der utilstrækkelige data vedrørende den arterielle tromboserisiko ved non-selektive NSAID, herunder nabumeton.Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Ødemer.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Almindelige (1-10%) Gastritis.
Hypertension.
Øregener.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Melæna, Stomatitis.
Respirationsdepression.
Myopati.
Angst, Depression, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier.
Fotosensibilitet.
Angioødem.
Urinvejsinfektion.
Ændret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Interstitiel pneumonitis.
Trombocytopeni.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Nefrotisk syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Anæmi.
Aseptisk meningitis, Hallucinationer.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Samtidig fødeindtagelse fremmer absorptionshastigheden.
 • Nabumeton er en prodrug. Dets virkning skyldes hovedmetabolitten 6-methoxy-2-naphthyleddikesyre, dannet ved oxidation af nabumeton, som er en keton. Metaboliseringen finder især sted i leveren. Kun ca. 40% af nabumeton omdannes til den aktive metabolit. Metaboliseringen er hæmmet ved nedsat leverfunktion. Et antal mindre betydende metabolitter er påvist i plasma og urin.
 • Maksimal koncentration af den aktive metabolit i plasma og synovialvæske efter hhv. 3-6 timer og 4-12 timer.
 • Steady state efter ca. 3 dage. Der er betydelig individuel variation.
 • Plasmakoncentration 1,5-2 gange højere hos ældre.
 • Plasmahalveringstiden for den aktive metabolit er ca. 24 timer.
 • Eliminationstiden er øget ved nedsat nyrefunktion.
 • Ca. 80% af en indgiven dosis udskilles gennem nyrerne som metabolitter, dels i fri form, dels konjugerede, og ca. 10% udskilles med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 077515
56 stk.
Udgået 19-11-2018
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 076178
112 stk. (2x56)
799,00 14,27
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 077524
112 stk. (2 x 56)
Udgået 19-11-2018

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (Orifarm)

Præg:
RELIFEX, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 9 x 16
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...