Havrix®

J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A virus-infektion hos: 

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C)
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 1.440 ELISA-enheder inaktiveret hepatitis A-virus. 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år 

 • 1 ml i.m.
 • Boostervaccination med 1 ml anbefales 6-12 mdr. senere.

  

Børn 1-15 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination med 0,5 ml anbefales 6-12 mdr. senere.

  

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.


Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret. 
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene. Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.


Beskyttelse 

 • Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde i mindst 1 år. 
 • Ved boostervaccination 6-12 måneder efter første vaccination forventes beskyttelsen mindst 25 år, muligvis livslangt.
 • Boostervaccination kan gives op til 10 år efter primær vaccination og fortsat give den langvarige beskyttelse; men der bør ikke rutinemæssigt indlægges større tidsforsinkelse mellem første og anden dosis end anbefalet.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande
 • Kendt eksposition for andre infektionssygdomme.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Træthed.
Hovedpine, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit, Utilpashed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Ikke kendt Vasculitis.
Erythema multiforme.
Angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 270 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder formalininaktiveret hepatitis A-virus.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Stabilitetsdata indikerer, at vaccinen er stabil ved temperaturer op til højst 25°C i 3 dage. Disse data er kun ment som en hjælp til sundhedspersonale i tilfælde af kortvarigt temperaturudsving.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 1440 EU/ml 472332
0,5 ml (endosissprøjte)
232,05
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...