Isodur®

C01DA14
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 60 mg isosorbidmononitrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 


Bemærk 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt væske.
 • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock, medmindre der sikres et tilstrækkeligt højt slutdiastolisk tryk i venstre ventrikel
 • Akut kredsløbssvigt (shock, vaskulært svigt)
 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Restriktiv kardiomyopati
 • Anvendelse af riociguat og fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Signifikant anæmi, hypotension med eller uden andre shocktegn, signifikant cerebrovaskulær lidelse, hypotyreose eller andre lidelser, som er følsomme for virkninger af hypotension
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati, nedsat minutvolumen pga. risiko for akut synkope.
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk pga. venedilatation
 • For at modvirke toleransudvikling bør der kun indtages 1 dosis pr. døgn.

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme.
Hypotension, Takykardi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Synkope.
Ikke kendt Bradykardi, Forværring af angina pectoris, Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Somnolens.
Eksfoliativ dermatitis.

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af riociguat er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og kan medføre alvorlige bivirkninger som synkope eller myokardieinfarkt. Må ikke anvendes samtidigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Ingen nedbrydning ved første passage gennem leveren.
 • Metaboliseres i leveren til isosorbid.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer, noget længere hos ældre.
 • Udskilles gennem nyrerne som glucuronider af isosorbid og isosorbidmononitrat.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 6-7 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) hårde depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 557686
100 stk.
724,85 4,90

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 19
hårde depotkapsler 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...