Bactroban®

Bactroban nasal
D06AX09
 
 

Hudmiddel indeholdende smalspektret antibiotikum til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Creme og salve. Tørre og væskende hudinfektioner forårsaget af stafylokokker og/eller streptokokker, inkl. multiresistente stafylokokker.
Næsesalve. Udryddelse af Staphylococcus aureus fra næsen hos bærere. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme 2%. 1 g indeholder 20 mg mupirocin (som calciumsalt),
salve 2%. 1 g indeholder 20 mg mupirocin,
Bactroban® Nasal, næsesalve 2%. 1 g indeholder 20 mg mupirocin (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 1 år 

  • Creme og salve. Appliceres 2-3 gange dgl. i højst 10 dage.
  • Næsesalve. Appliceres med vatpind 3 gange dgl. i hvert næsebor i 5 dage, i højst 10 dage.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 1 år. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer.
  • Må ikke anvendes i øjenomgivelserne.

Forsigtighedsregler

  • På grund af risiko for resistensudvikling, bør behandling begrænses til kortvarig brug og kun i forbindelse med eradikation af meticillinresistente stafylokokker (MRSA) i næsen.
  • Pseudomembranøs colitis er rapporteret ved anvendelse af antibiotika og kan variere fra mild til livstruende. Det er vigtigt at overveje denne diagnose hos patienter, der udvikler diarré - også selvom risikoen er meget lille ved topikale midler. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Brændende og stikkende fornemmelse i huden, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Kontaktdermatitis, Urticaria.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (inkl. anafylaktisk reaktion).

For næsesalven gælder, at der kan opstå overfølsomhedsreaktioner i næseslimhinden (fx rhinitis, faryngitis eller epistaxis). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Mupirocin hæmmer funktionen af transport-RNA, hvorved proteinsyntesen standses. Det virker bakteriostatisk i lave koncentrationer og bactericidt i højere koncentrationer.
Virkningsspektrum. Mupirocin virker på såvel Staphylococcus aureus som Staphylococcus epidermidis, -saprophyticus og andre koagulasenegative stafylokokker samt på streptokokker med undtagelse af Enterococcus faecalis, som er resistent. Mupirocin har ingen effekt på andre bakterier, der tilhører hudens normale flora, fx corynebakterier og propionibakterier. De fleste gramnegative stave og anaerobe bakterier er resistente.
Resistensforhold.
Der er ikke krydsresistens med andre kendte antimikrobielle stoffer. Resistensudvikling over for mupirocin finder sted på i hvert tilfælde to forskellige måder, dels ved trinvis selektion af resistente mutanter, dels ved plasmidbåren overførbar resistens. Begge former for resistens er set udviklet under klinisk anvendelse af mupirocin - om end relativt sjældent. 

Farmakokinetik

Absorberes i ringe grad fra intakt hud.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : creme 2%
Phenoxyethanol : creme 2%
Andre:
Cetomacrogol 1000 : creme 2%
Cetylalkohol : creme 2%
Macrogol 3350 : salve 2%
Macrogol 400 : salve 2%
Paraffin : næsesalve 2%
Paraffinolie : creme 2%
Renset vand : creme 2%
Softisan 649 : næsesalve 2%
Stearylalkohol : creme 2%
Xanthangummi : creme 2%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsesalve 2% 568709
1 tube a 3 g
107,25
(B) næsesalve 2%  (ChemVet) 580823
3 g
152,20
(B) næsesalve 20 mg/g  (Paranova Danmark) 159894
3 g
105,50
(B) creme 2% 000701
1 x 15 g
77,05
(B) salve 2% 545681
15 g
77,05
 
 

Revisionsdato

2016-12-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...