Rabies-Imovax®

Udgået: 25.09.2017
J07BG01
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod rabies før eller efter eksposition, idet: 

 • Vaccination skal også foretages i tilfælde af eksposition, selv om personen tidligere er vaccineret.
 • Enhver mulig rabieseksposition må bedømmes individuelt.
 • Iværksættelse af immunprofylakse efter eksposition drøftes med Statens Serum Institut (tlf. 32 68 32 68), som fremsender de nødvendige præparater og fører journal over patienten.
 • Eksposition foreligger, hvis en person har været udsat for bid, slik eller spyt på slimhinder eller slik på hud med friske sår af et dyr med rabies eller mulig rabies.
 • Dyret bør så vidt muligt aflives af en dyrlæge og indsendes til undersøgelse på Statens Veterinære Institut for Virusforskning.
 • Sår bør hurtigst muligt vaskes med rigelige mængder vand og sæbe, evt. ved brug af vatpind eller lignende til bidkanaler.
 • Efter afvaskning påføres såret iodsprit 2,5%.
 • Det bør overvejes, om der skal gives tetanusprofylakse, primær sutueringer bør så vidt muligt undgås.

 

Følgende situationer kan for tiden være aktuelle: 

 • Før eksposition. Personer i Danmark, der har erhvervsbetinget flagermuskontakt (fx biologer). Personer (inkl. evt. ledsagende børn), som i rabiesendemiske områder i udlandet har særlig risiko for rabiessmitte, især hvis de har mere end 2 døgns rejse til et rabiesbehandlingscenter.
 • Efter eksposition. Ifølge WHO 2010 retningslinjer gives 4 eller 5 doser til ikke tidligere vaccinerede personer (se detaljer under dosering). Det antistofniveau, der opnås efter 4 eller 5 doser, er tilstrækkeligt til at neutralisere rabiesvirus. Det anbefales ikke længere at give en ekstra dosis efter bid af flagermus.

 

Vaccination og rabiesimmunglobulin: 

 • Personer, der ikke tidligere er vaccinerede mod rabies, eller personer, der er ufuldstændigt vaccinerede, skal have både rabiesimmunglobulin og 4 eller 5 doser rabiesvaccine:
  • Immuniseringen indledes hurtigst muligt efter ekspositionen.
  • Rabiesimmunglobulin og den første dosis rabiesvaccine kan gives samtidigt, men på forskellige steder.
  • Se Humant rabies immunglobulin.
  • Vaccinerne gives i.m. på dag 0, 3, 7, 14 og endvidere dag 28, hvis en 5. dosis er påkrævet.
  • Personer, der er fuldt vaccinerede mod rabies, skal efter mulig rabieseksposition have to doser rabiesvaccine i.m. i regio deltoidea på dag 0 og 3. Der skal i disse situationer ikke gives humant rabiesimmunglobulin.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 dosis inaktiveret rabiesvirus (Wistar) ≥ 2,5 IE. 

Doseringsforslag

Før eksposition 

 • Der gives i alt 3 doser rabiesvaccine i.m. på dag 0, 7 og 28, hvilket giver beskyttelse i 1 år.
 • En 4. vaccination efter 12 måneder beskytter i yderligere 5 år.
 • Immuniteten kan herefter vedligeholdes med 1 revaccination med 5 års interval.
 • Alternativt kan antistofniveau måles. Hvis titeren er mindre end 0,5 IE/ml, gives 1 dosis. Antistoffer udvikles 7-14 dage efter vaccination.
 • Bemærk:
  • Revaccination anbefales kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies. Disse personer revaccineres efter antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse.
  • Andre anbefales kun revaccination ved eksposition.


Efter eksposition 

 • Personer, der ikke tidligere er vaccineret mod rabies, skal have både humant rabiesimmunglobulin og 4 eller 5 doser rabiesvaccine.
  • Immunisering indledes hurtigst muligt efter ekspositionen.
  • Så meget som muligt af rabiesimmunglobulin skal injiceres i/omkring bidsåret. Rabiesimmunglobulin og den første dosis rabiesvaccine kan gives samtidig, men i hver sin side af kroppen.
  • Se Humant rabies immunglobulin.
 • Immunkompetente, der påbegynder behandling i Danmark eller har påbegyndt behandling i udlandet, og som får humant rabiesimmunglobulin af anerkendt høj kvalitet løbet af 8 døgn efter første vaccination, og hvor det vides, at den modtagne vaccine har været af høj kvalitet.
  • Der gives i alt 4 doser vaccine i.m. på dag 0, 3, 7 og 14.
 • Personer, der påbegynder behandling i Danmark eller udlandet, og som lider af immunkompromitterende sygdomme, og immunkompetente personer, der er påbegyndt behandling i udlandet, hvor der ikke er givet humant rabiesimmunglobulin, eller hvor det ikke vides, om der er anvendt humant rabiesimmunglobulin og/eller vaccine af høj kvalitet.
  • Der gives i alt 5 doser vaccine i.m. på dag 0, 3, 7, 14 og 28.
 • Personer, der er tidligere er primærvaccineret (dvs. på dag 0, 7 og 28)  mod rabies.
  • Efter mulig rabieseksposition gives 2 doser vaccine i.m. på dag 0 og 3.
  • I disse situationer skal der ikke gives humant rabiesimmunglobulin, se Humant rabies immunglobulin.
 • Immunsupprimerede personer.
  • Det forventede immunrespons opnås muligvis ikke ved vaccination af immunkompromitterede personer, fx personer i immunsuppressiv behandling.
  • Hos disse bør en antistoftest udføres 2-4 uger efter vaccinationen.
  • Hvis titeren er mindre end 0,5 IU/ml, bør der gives endnu en dosis.

  

Injektion 

 • Vaccinen gives intramuskulært i regio deltoidea.

  

Beskyttelse 

 • Før eksposition: 3 doser rabiesvaccine giver beskyttelse i 1 år. En 4. vaccination efter 12 måneder til særligt udsatte beskytter i yderligere 5 år.

Kontraindikationer

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Kvalme.
Hæmatom, Lymfadenopati.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Opkastning.
Artralgi.
Svimmelhed.
Hududslæt, Urticaria.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Apnø*.
Encefalitis, Kramper, Neuropati, Paræstesier.
Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.

*Apnø er set hos præmature og spædbørn (≤ 28 gestationsuge). 

 

  

 • Anafylaktisk reaktion, kramper og encefalitis skyldes formentlig reaktion mod β-priopolakton-altereret human albumin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 270 eksponerede, heraf 40 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret eksposition. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret virus fremstillet på human diploid cellekultur (HDC).

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes medfølgende solvens i éngangssprøjte.
 • Se medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes straks efter opløsning.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. >2,5 IE 028360
1 sæt
Udgået 2017-09-25 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...