Typhim VI®

J07AP03
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod infektioner med Salmonella typhi.
 • Vaccinen anbefales til personer, der rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk, samt til personer, som lever i nær kontakt med bærere af S. typhi.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. En dosis (0,5 ml) indeholder 25 mikrogram renset Vi kapsel-polysaccharid fra Salmonella typhi

Doseringsforslag

Voksne og børn > 24 mdr. 

 • 1 dosis (0,5 ml) i.m.

  

Børn < 24 mdr. 

 • Responderer ikke optimalt på polysaccharidantigenvaccine. Da tyfus sjældent forekommer hos børn under 2 år, må vaccination i denne aldersgruppe vurderes ud fra smitterisikoen.

  

Beskyttelse 

 • Efter 2-3 uger giver en enkelt vaccination relativ beskyttelse mod tyfus i indtil 3 år. 
 • Boostervaccination anbefales hvert 3. år med 1 injektion for at vedligeholde beskyttelsen. 
 • Beskyttelsen er ca. 70%.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Febrile tilstande.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Myalgi.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Utilpashed.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.
Artralgi.
Astma.
Svimmelhed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker som aktiv immunisering af Salmonella enterica serovar typhi. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder renset Vi (virulens antigen) kapselpolysaccharid fra Salmonella typhi.

 

Håndtering 

 • Omrystes grundigt før brug.
 • Vaccinen skal stå et par minutter ved stuetemperatur, inden brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhiinjektionsvæske, opl.injektionsvæske, opl.  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)
Andre:
Casein : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)
Formaldehyd : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. , injektionsvæske, opl.   (Orifarm) , injektionsvæske, opl.   (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 028314
0,5 ml
259,60
(B) injektionsvæske, opl.  (Orifarm) 171901
0,5 ml
249,00
(B) injektionsvæske, opl.  (Paranova Danmark) 096148
0,5 ml
243,40
 
 

Revisionsdato

22.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...