Migea®

M01AG02
 
 

Anvendelsesområder

Akut behandling af migræne

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) tolfenamsyre. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg ved de første migrænesymptomer, kan om nødvendigt gentages efter 1-2 timer. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Sværere hjerte- og leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Stærkt nedsat nyrefunktion
 • Svær trombocytopeni
 • Salicylsyreudløst astma eller andre allergiske symptomer, udløst af NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Dysuri er beskrevet hos patienter behandlet med tolfenamsyre.

EMA´s konklusion fra 2006 gælder fortsat, således er der utilstrækkelige data vedrørende den arterielle tromboserisiko ved non-selektive NSAID, herunder tolfenamsyre. 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Gastro-intestinale gener, Leverpåvirkning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Eksem, Hududslæt, Urticaria.
Dysuri, Misfarvning af urinen.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi.
Konfusion, Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Dyspnø.
Tremor.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Pancreatitis.
Hypertension, Hypotension, Hæmoptyse.
Depression.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Myopi.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren, og såvel tolfenamsyre som metabolitterne konjugeres til glucuronsyre.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 90% udskilles gennem nyrerne i glucuronideret form, og ca. 10% udskilles med fæces.
 • Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • I synovialvæske ses steady state-koncentration af samme størrelsesorden som i plasma.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : tabletter 200 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 546730
10 stk. (blister)
265,30 39,79
(B) tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 541217
12 stk. (blister)
320,35 40,04
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 470523
30 stk. (blister)
565,25 28,26
(B) tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 472909
32 stk. (blister)
603,65 28,30

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg  (kan ikke deles trods delekærv)

Præg:
GEA, FM7
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 15
tabletter 200 mg (kan ikke deles trods delekærv)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...