Macrodex® 60 mg/ml med Natriumklorid

Udgået: 07.11.2016
B05AA05
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved hypovolæmisk shock

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 60 g dextran 70 og 9 g natriumchlorid.  

Doseringsforslag

Anbefalet totaldosis højst 1,5 g dextran 70 (25 ml infusionsvæske)/kg legemsvægt som i.v. infusion i løbet af de første 24 timer. 

Bemærk: 

 • For at mindske risikoen for allergiske reaktioner pga. dextranindholdet bør behandlingen forudgås af 3 g (voksne)/45 mg/kg legemsvægt (børn) dextran 1 (Promiten®) i.v. 
 • Denne indgift gentages, hvis der forløber mere end 15 minutter, før dextraninfusionen indledes, samt ved fornyet infusion, hvis det mellemliggende interval overstiger 2 døgn.
 • Infusionshastigheden bør være lav, hvis der er risiko for overbelastning af kredsløbet.

Kontraindikationer

 • Blødningstendens, fx ved trombocytopeni eller hypofibrinogenæmi
 • Dextranoverfølsomhed
 • Udtalt hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Ved hjerteinsufficiens er der risiko for lungeødem
 • Manifest eller truende nyresvigt.
 • Koagulationsforstyrrelser.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af dextran medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Ekspanderer plasmavolumenet svarende til det infunderede volumen på grund af indholdsstoffernes nondiffusible osmotiske aktivitet.

Farmakokinetik

 • Ved normal nyrefunktion udskilles ca. 30% uomdannet i løbet af 6 timer, i alt ca. 40% inden for 24 timer.
 • Det ikke-udskilte omsættes i organismen med en hastighed af ca. 70 mg/kg legemsvægt i døgnet ved hydrolyse til glucose og metabolisering.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Middelmolekylevægt dextran 70: ca. 70.000
 • Isotoni:
  • Isotonisk.
 • Elektrolytindhold/l:
  • Chlorid: 154 mmol
  • Natrium: 154 mmol.
 • pH 4-7.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 511501
12 plastposer a 500 ml
Udgået 07.11.2016
 
 

Revisionsdato

2016-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. januar 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...