Estring

G03CA03
 
 

Naturligt, humant østrogen til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Gener fra vulva eller vagina forårsaget af atrofi som følge af nedsat eller ophørt østrogenproduktion

Dispenseringsform

Vaginalindlæg. 1 vaginalindlæg afgiver 7,5 mikrogram/24 timer af 2 mg estradiol pr. vaginalindlæg. 

Ydre diameter 55 mm, tykkelse 9 mm. 

Doseringsforslag

Voksne 

Vaginalindlægget anbringes dybt i vagina og bæres kontinuerligt i 3 måneder. Herefter udskiftes det med et nyt.  

Kontraindikationer

 • Vaginalblødning af ukendt årsag

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi.
 • Vaginalblødning af ukendt årsag bør afklares
 • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.
 • Estring anvendes som lokalbehandling hos kvinder med eller uden intakt uterus. Det er ikke anbefalet at give et tilskud af gestagen, eftersom plasmaestradiolniveauet sædvanligvis ikke overstiger normalt postmenopausalt niveau.
 • Der har været tilfælde, hvor vaginalindlægget er faldet ud eller har ændret placering (bl.a. i forbindelse med afføring eller samleje). Hvis kvinden lider af obstipation, bør hun derfor fjerne indlægget før afføring.
 • Behandling med vaginalindlæg kan være uegnet til patienter i langvarig kortikosteroidbehandling eller til patienter med lidelser, som medfører dårlig hudintegritet (fx Cushings sygdom), da disse patienter kan have vaginal atrofi, som ikke reagerer på østrogenbehandling.

Bivirkninger

Generelt er bivirkningerne relativt sjældne, milde og forbigående og ofte lokale (fx vaginalt ubehag).  

Estradiol absorberes i så ringe grad ved denne applikationsform, at systemiske virkninger ikke kan forventes. 

Se endvidere Østrogener

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Ikke kendt Vaginal adhæsion*.

*Der er set tilfælde, hvor vaginalindlægget har sat sig fast i skedevæggen og dermed har været svært at fjerne. I nogle tilfælde har kirurgisk fjernelse af indlægget været nødvendigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Anvendes normalt ikke til gravide. Konstateres graviditet, skal behandlingen seponeres. For oral anvendelse af estradiol er der data for 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt østrogen. Normaliserer det urogenitale epitel, mikroflora og pH i vagina (4,5). Herved øges epitelcellernes resistens over for infektion og inflammation, og vulvovaginale gener mindskes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes godt fra vaginalslimhinden, omend plasmakoncentrationen af estradiol ikke overstiger det postmenopausale niveau.
 • Efter opsætning af vaginalindlægget stiger estradiol-plasmakoncentrationen til ca. 0,2 nmol/l i løbet af 3 timer. Herefter falder plasmakoncentrationen hurtigt, og et konstant niveau på 0,02-0,03 nmol/l nås efter 2-3 døgn.
 • Frigørelsen af estradiol er konstant i mindst 90 dage.
 • Estradiol metaboliseres til estriol, estron og konjugater heraf (glucuronider og sulfater). Plasmahalveringstid ca. 1 time. Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer 559948
1 stk.
307,60 3,42
(B) vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer  (Paranova Danmark) 169917
1 stk.
454,60 5,05
 
 

Revisionsdato

2018-01-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...