Angicor®

Udgået: 01.07.2019
C01DX16
 
 

Middel mod angina pectoris. Perifer vasodilatator. Nicotinamidderivat. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af angina pectoris

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg nicorandil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 10 mg 2 gange dgl med eller uden mad.
 • Dosis kan øges efter effekt til 20 mg 2 gange dgl.
 • Maksimalt 80 mg dgl.
 • Ved tendens til hovedpine kan indledes med 5 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • De kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock
 • Svær hypotension
 • Udtalt venstresidig hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
 • Samtidig anvendelse af riociguat pga. risiko for alvorligt blodtryksfald.

Forsigtighedsregler

 • Reduceret blodvolumen
 • Akut myokardieinfarkt med venstresidig hjertesvigt og lavt fyldningstryk
 • Lavt systolisk blodtryk
 • Ved gastro-intestinale ulcerationer skal nicorandil seponeres permanent.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og ansigtsrødme, som ofte forsvinder ved fortsat behandling. Orale og anale ulcera opstår hyppigere ved høje doser. Heler efter seponering.
Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Opkastning, Rektal blødning.
Takykardi.
Svimmelhed.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera, Leverpåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Kolestase.
Hyperkaliæmi.
Angioødem.
Conjunctivitis, Corneal ulceration.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning.
Dobbeltsyn.

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil og riociguat forstærker den hypotensive virkning, og samtidig anvendelse er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med ASA, NSAID eller kortikosteroider pga. risiko for gastro-intestinal-blødning og -perforationer.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler, som forhøjer S-kalium.
 • Nicorandil forstærker den blodtrykssænkende effekt af andre vasodilatatorer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkningen skyldes åbning af kaliumkanaler i karvæggens glatte muskelceller. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed >75%. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden, men ikke absorptionsfraktionen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,04 l/kg.
 • Steady state efter 4-5 døgn ved daglig indgift af terapeutiske doser.
 • Metaboliseres hovedsageligt ved denitrering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 45 minutter og ca. 12 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg 580431
60 stk. (blister)
Udgået 01-07-2019

Substitution

tabletter 20 mg
Ikorel (Parallelimport), Nicorandil, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
IK, 20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-06-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...