Trusopt®

Trusopt Ukonserveret
S01EC03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

 • Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension, åbenvinklet glaukom, pseudoeksfoliativt glaukom eller når β-blokkere er kontraindiceret
 • Kombinationsbehandling med β-blokkere eller monoterapi hos patienter, som ikke reagerer på β-blokkere.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid). 

Trusopt® Ukonserveret, øjendråber, opløsning i endosisbeholder. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 3 gange dgl.

 

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
  Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Svær nyreinsufficiens
 • Hyperkloræmisk acidose
 • Allergi over for indholdsstofferne (herunder sulfonamider).

Forsigtighedsregler

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med dorzolamid som eneste middel
 • Forsigtighed skal udvises ved moderat nedsat nyrefunktion og leverinsufficiens
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Meget almindelige (> 10%) Øjenirritation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Bitter smag, Kvalme.
Hovedpine.
Conjunctivitis, Keratitis, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Choroidealøsning, Cyclitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Smerter.
Kontaktdermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner  (inkl. angioødem, urticaria, hudkløe, hududslæt, bron-kospasme), Hypersensitivitet.
Urolithiasis.
Corneaerosion*, Corneaødem, Myopi, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni.
Ikke kendt Dyspnø.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Dorzolamid hæmmer carboanhydrase, som er et enzym, der findes i mange væv i kroppen, herunder i øjet.
 • Hos mennesker findes carboanhydrase som en række isoenzymer; det mest aktive, carboanhydrase II (CA-II), findes primært i røde blodceller men også i andre væv.
 • Hæmning af carboanhydrase i øjets ciliære processer nedsætter kammervæskesekretionen. Resultatet er en reduktion af det intraokulære tryk (IOP).
 • Topikalt anvendte adrenerge β-blokkere reducerer også IOP ved at hæmme kammervæskesekretionen, men med en anden virkningsmekanisme.
 • Undersøgelser har vist at når dorzolamid adderes til en topikal β-blokker, observeres der yderligere reduktion i IOP. Dette fund er konsistent med den rapporterede additive effekt af β-blokkere og orale carboanhydrasehæmmere.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Øjendråber i flerdosisbeholder, efter anbrud:
  Kan opbevares højst 1 måned.
 • Øjendråber i endosisbeholder:
  Skal anvendes straks efter anbrud og er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Andre:
Hydroxyethylcellulose : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede))
Mannitol : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede))
Natriumcitrat : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede))
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 20 mg/ml, øjendråber, endosis 2% ((ukonserverede))

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 20 mg/ml 123292
5 ml
144,10 8,65
(B) øjendråber, endosis 2% 587698
60 x 0,2 ml
558,70 27,94
(B) øjendråber, endosis 20 mg/ml  (Orifarm) 183295
60 x 0,2ml
564,50 28,23

Substitution

øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzolamid "Sandoz" Sandoz, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzolamid "STADA" STADA Nordic, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzostill 2care4 Generics, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...