Selegilin "Mylan"

Udgået: 14.01.2019
N04BD01
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme. Som monoterapi til nydiagnosticerede patienter eller som adjuverende behandling i kombination med levodopa. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg selegilinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • 5-10 mg dgl.
 • Den terapeutiske virkning øges ikke ved højere dosis. Ved højere dosis er der risiko for non-selektiv MAO-hæmning.
 • Bør tages om morgenen eller morgen og middag på grund af mulig søvnhæmmende virkning.
 • Levodopadosis kan undertiden nedsættes ved behandling med selegilin.

  

Bemærk: Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med:
  • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)
  • serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI)
  • tricykliske antidepressiva
  • sympatomimetika
  • pethidin eller tramadol.
 • Må ikke anvendes til patienter med ulcus duodeni eller ulcus ventriculi.

Forsigtighedsregler

 • Labil hypertension
 • Hjertearytmi
 • Svær angina pectoris
 • Psykoser
 • Alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion.

Risiko for antikolinerg belastning 

Selegilin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dyskinesier  (svinder ved reduktion af samtidigt doseret levodopa).
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension.
Angst, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi.
Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris, AV-blok, Hypertension, Supraventrikulære arytmier.
Ikke kendt Hyperseksualitet*, Ludomani*, Tvangsspisning*.

*Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler såsom selegilin, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling.  

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere kan resultere i voldsom hypertension.
 • Samtidig behandling med pethidin kan forårsage agitation og temperaturstigning.
 • Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af selegilin til behandling med MAO-hæmmere, pethidin eller tramadol.
 • Samtidig behandling med SSRI, SNRI eller tricykliske antidepressiva kan udløse serotoninsyndrom og bør først gives 2 uger efter ophør med selegilinbehandling, se SSRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af selegilin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv og irreversibel MAO-B-hæmmer. Hæmmer dopamins metabolisme i basalganglierne.  

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration nås inden for 0,5-2 timer efter indgift. 
 • Hæmningen af MAO-B er irreversibel, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem virkningsvarighed og stoffets farmakokinetiske data. Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres fuldstændigt til methamphetamin, amphetamin og N-demethylselegilin. Inden for 24 timer efter indgift udskilles ca. 65% af dosis gennem nyrerne som methamphetamin og ca. 15% som amphetamin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 164807
100 stk.
Udgået 14-01-2019
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164818
100 stk.
Udgået 14-01-2019

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
SN 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
SN, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...