Fosamax®

M05BA04
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

 • Postmenopausal osteoporose
 • Osteoporose hos mænd med henblik på reduktion af risikoen for vertebrale frakturer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumalendronat). 

Doseringsforslag

Voksne. 70 mg ugentlig om morgenen, når patienten er stået op. 

 

Bemærk

 • Skal indtages fastende med et helt glas postevand (ikke mineralvand) mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas vand på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke ligge ned de første 30 minutter efter indtagelsen.
 • Glemt dosis skal tages den følgende morgen. Der må ikke tages 2 tabletter samme dag. Behandlingen fortsættes på den oprindeligt valgte ugedag.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-35 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet.
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet.
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks.
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør der gives et tilskud af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Daglig indgift i stedet for ugentlig indgift, så der overdoseres. Svimmelhed
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Synkebesvær, Ulcerationer i øsofagus.
Perifere ødemer.
Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning eller perforation, Øsofagusstriktur.
Atypisk femurfraktur, Kæbeosteonekrose.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Osteonekrose af øregangen.

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er kun få ekspositionsdata, som dog ikke tyder på teratogene effekter. På grund af virkningsmekanisme og halveringstid frarådes brugen under graviditet. 

Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

Referencer: 4130, 1501

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,7%. Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe, juice og danskvand, nedsætter absorptionen med 40-60%.
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det meget langsomt afgives igen (biologisk halveringstid > 10 år).
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med lavenergifraktur i hofte. 
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

  

Enkelttilskud skal derfor kun søges for øvrige patienter, se Tilskud til osteoporosemidler

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 70 mg (kan dosisdisp.) 106545
12 stk. (blister)
1.315,55 15,66

Substitution

tabletter 70 mg
Alendronat "Bluefish" Bluefish, Alendronat, tabletter 70 mg
Alendronat "Sandoz" Sandoz, Alendronat, filmovertrukne tabletter 70 mg
Alendronat "Stada" STADA Nordic, Alendronat, tabletter 70 mg
Alendronat "Teva" TEVA, Alendronat, tabletter 70 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  70 mg

Præg:
31,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 12,8
tabletter 70 mg
 
 
 

Referencer

1501 Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O The outcome of pregnancy following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment Reprod Toxicol 2006 22 578-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16996245


4130 Djokanovic N, Klieger-Grossmann C, Koren G Does treatment with bisphosphonates endanger the human pregnancy J Obstet Gynaecol Can 2008 30 1146-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175968

 
 

Revisionsdato

2019-03-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...