Brevibloc®

C07AB09
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. Sædvanligvis 0,5 mg/kg som i.v. bolusinjektion over 1 min. efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med 0,05-0,3 mg/kg/min. i.v. 

Se detaljeret flowdiagram i Produktresume

 

Bør kun gives på sygehus under kontrol af ekg og blodtryk. 

 

Bemærk: 

Der er få data vedr. behandling af børn og unge < 18 år. Se data i Produktresume

Kontraindikationer

 • Alvorlig sinusbradykardi (< 50 slag/min.)
 • Syg sinussyndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Kardiogent shock
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Pulmonal hypertension
 • Akut astmaanfald
 • Metabolisk acidose
 • Allergi over for β-blokkere pga. risiko for krydsreaktion
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Samtidig eller nylig behandling med verapamil.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ældre, initialdosis bør være lavere
 • Claudicatio intermittens
 • Diabetes mellitus
 • Prinzmetals angina
 • Nyreinsufficiens pga. forsinket udskilles af syremetabolit
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

 

Natriumindhold 

1 ml inj.- eller infusionsvæske indeholder ca. 0,12 mmol, som svarer til ca. 7 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypotension.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Agitation, Angst, Depression, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris, AV-blok, Bradykardi, Bronkospasme, Dyspnø, Hjerteinsufficiens, Lungeødem, Perifer iskæmi, Pulmonal hypertension, Ventrikulær ekstrasystoli.
Knoglesmerter.
Kramper, Synkope, Talebesvær, Tankeforstyrrelser.
Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Hjertestop.
Forværring af psoriasis.
Angioødem.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved brug af esmolol sammen med andre antihypertensive midler eller midler, som kan forårsage hypotension eller bradykardi, da virkningerne af esmolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kan øge den hypotensive effekt af alle inhalationsanæstetika.
 • Samtidig indgift af verapamil bør undgås og efter seponering af verapamil, bør der gå mindst 48 timer før indgift af esmolol.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Esmolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. Esmolol har hurtig indtrædende virkning af meget kort varighed, og dosis kan dermed hurtigt justeres. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i de røde blodlegemer til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 minutter.
 • Mindre end 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske og infusionsvæske. pH 4,5-5,5. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæske kan opblandes i natriumchlorid- og glucose-infusionsvæsker.  

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Se brugsvejledning/produktresumé vedr. håndtering af infusionsposerne. 

  

Forligelighed ved infusion  

Må ikke blandes med andre lægemidler eller fortyndes med andre infusionsvæsker. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 097973
5 x 10ml
654,95 3.274,75
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 097961
250 ml.
2.186,10 2.186,10
 
 

Revisionsdato

2018-09-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...