Folimet

B03BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Tabl. 1 mg
  Reduktion af bivirkninger og modvirkning af folsyremangel under lavdosisbehandling med methotrexat.
 • Tabl. 5 mg
  Malabsorptionsbetinget og alimentær folsyremangel.
  Forebyggelse af folsyremangel hos gravide.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg eller 5 mg folsyre. 

Doseringsforslag

Forebyggelse af folsyremangel hos gravide 

 • 0,4 mg 1 gang dgl. fra 4 uger før planlagt graviditet til efter 1. trimester (tabl. 0,4 mg findes som kosttilskud).
 • Ved tidligere fødsel af barn med neuralrørsdefekt gives 5 mg dgl.


Folsyremangel 

 • Sædvanligvis 5-15 mg dgl. i 2-3 uger.
 • Derefter evt. vedligeholdelsesbehandling med 0,2-0,4 mg dgl.


Folsyremangel under lavdosisbehandling med methotrexat 

 • Voksne. 1 mg dgl. undtagen på dagen, hvor der tages methotrexat.
 • Børn. 0,25 mg/kg/døgn.
 • Dialysepatienter. 0,5-1 mg.

Forsigtighedsregler

 • Doser over 0,4 mg dgl. bør ikke gives uden samtidig indgift af vitamin B12, medmindre vitamin B12-mangeltilstand kan udelukkes.
 • Store folsyredoser kan normalisere blodbilledet ved perniciøs anæmi, men den subakutte degeneration af nervesystemet vil fortsætte.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af methotrexat og folinsyre, så methotrexat overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Phenytoin kan nedsætte plasmakoncentrationen af folsyre, specielt hos børn.
 • Colestyramin/colestipol kan nedsætte absorptionen af folsyre, især hos patienter med bestående fedtmalabsorption, eller hvor dosis er over 24 g. I disse tilfælde anbefales tilskud af folsyre.

Graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 40-50%. Maternelle doser over 1 mg dgl. frarådes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. indikation.

Farmakodynamik

Folsyre reduceres i organismen og indgår derefter i coenzymer, der er nødvendige for visse transmethyleringsprocesser, bl.a. syntese af deoxyribonucleinsyre og ribonukleinsyre.  

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra mave-tarmkanalen hos raske med maksimal plasmakoncentration efter 60-90 minutter, men i mindre grad hos patienter med malabsorption eller hurtig tarmpassage. Hos disse patienter vil absorption af oralt indgivet folsyre i de anbefalede doser dog oftest være tilstrækkelig til at sikre det daglige behov.
 • Folsyre omdannes i organismen til folininsyre, som er den aktive metabolit, der indgår i visse coenzymer.
 • Tetrahydrofolsyre fordeles i alle væv, og halvdelen findes i leveren delvist som depot.
 • Udskilles med galden, men størstedelen reabsorberes.
 • 0,5 mg folsyre af kroppens depoter tabes dagligt ved en kombination af oxidation og udskillelse gennem nyrerne og med fæces.
 • Fjernes ved hæmodialyse.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 131002
100 stk.
195,60 0,78
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 174589
250 stk.
411,05 0,66
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 179852
100 stk.
187,45
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 536642
250 stk
417,80 3,34

Substitution

tabletter 5 mg
Folsyre "Orifarm" Orifarm Generics, Folsyre, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...