Natrilix® Retard

C03BA11
 
 
Thiazidlignende antihypertensivum med direkte karvirkning.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 1,5 mg indapamidhemihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1,5 mg dgl. om morgenen. 
Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamidafledte lægemidler, thiazider og antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min)
 • Hepatisk encefalopati
 • Svær leverinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Tendens til hypokaliæmi
 • Serum-kalium bør måles, før behandling påbegyndes og herefter regelmæssigt.
 • Ved diabetikere bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypokaliæmi.
Hududslæt.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Paræstesier, Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Arytmier, Hypotension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypercalcæmi.
Forværring af toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Nyresvigt.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens.
Torsades de pointes-takykardi.
Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati, Synkope.
Forværring af akut dissemineret lupus erythematosus, Fotosensibilitet.
Synsforstyrrelser.

Interaktioner

 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af loop-diuretika, thiazider, glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning. Kombination bør undgås.  
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af indapamid.
 • Risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium, serum-lithium bør kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med NSAID-præparater inkl. ASA ≥ 3 g/dag er der risiko for nedsat antihypertensiv effekt af indapamid.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der forårsager QT-forlængelse eller torsades de pointes:Antiarytmika grp. Ia og III, visse antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer, erythromycin og moxifloxacin. Mere detaljeret liste findes under interaktioner i Antiarytmika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Indapamid er et thiazidlignende sulfonamidderivat med antihypertensiv effekt. Det har en direkte virkning på arteriolernes glatte muskulatur og har i terapeutiske doser minimal diuretisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 12 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration opnås inden for ca. 4 døgn.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 18 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 096685
30 stk. (blister)
60,90 3,38
(B) depottabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 414680
90 stk. (blister)
73,85 1,37

Substitution

depottabletter 1,5 mg
Indapamid "Teva" TEVA, Indapamid, depottabletter 1,5 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  1,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
depottabletter 1,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...