Arthrotec®

Arthrotec Forte
M01AB55
 
 

Kombination af diclofenac (Non-steroidt antiinflammatorisk middel) og misoprostol, som er en syntetisk prostaglandin E1-analog med ventrikelsekretionshæmmende og mucosabeskyttende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Reumatiske sygdomme, specielt inflammatoriske lidelser, med stort behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastro-duodenale ulcera:
  • Alder > 75 år
  • Tidligere peptisk ulcus
  • Tidligere gastro-intestinal blødning.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol.
Arthrotec® Forte, tabletter. 1 tablet indeholder 75 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol. 

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 50 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol.
Arthrotec® Forte, tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 75 mg diclofenacnatrium og 0,2 mg misoprostol. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. 2-3 gange dgl. eller 1 forte tabl. 2 gange dgl. Bør indtages umiddelbart efter et måltid.  

 

Bemærk:  

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, knuses eller opløses.

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Perifer arteriel eller cerebrovaskulær sygdom
 • Svær hypertension
 • Svær leverinsufficiens
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 •  Diclofenac: Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
  Samtidig antikoagulationsbehandling og ved moderat nedsat nyre- eller leverfunktion.
  Det frarådes at anvende diclofenac til patienter med tidligere AMI pga. speciel forøget mortalitetsrisiko. Selv behandling i mindre end én uge er associeret med øget risiko for død og for fornyet AMI hos personer med tidligere AMI. En forøget risiko er også påvist blandt hjerteraske (1939). Studiet viste ligeledes, at diclofenac blandt de hyppigst anvendte NSAID udgør den største risiko for hjertebivirkninger (sammenlignet med ibuprofen og naproxen og de øvrige NSAID i én samlet gruppe). Skønsvis er risikoen på højde med rofecoxib og celecoxib.
  Se endvidere NSAID.

 • Misoprostol: Svær arteriosklerose og malign sygdom i den øvre mave-tarmkanal. Bør sædvanligvis kun anvendes ved korttidsbehandling, idet effekten efter mere end 3 måneders behandling er usikker.
  Misoprostol øger uterustonus og kontraktioner under graviditet. Kvinder i den fertile alder bør derfor kun behandles, hvis der anvendes sikker antikonception, og graviditet er udelukket. Ved mistanke om graviditet bør behandlingen med misoprostol seponeres.
  Gastro-intestinal blødning, ulceration og perforation er set ved samtidig behandling med NSAID og misoprostol. Særlig forsigtighed bør udvises ved prædisposition for diarré, fx patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. For at mindske risikoen for diarré bør misoprostol ikke indtages med mad og antacida, der indeholder magnesium.
  Der tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og motorkørsel, da misoprostol kan give svimmelhed.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Gastritis, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Menstruationsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Cerebrovaskulære tilfælde, Dyspnø, Hjerteinsufficiens, Hypertension, Myokardieinfarkt, Ødemer.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Angst, Depression, Paræstesier, Somnolens, Tremor.
Purpura.
Allergiske reaktioner.
Vaginitis.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis, Hepatitis, Hæmatemese, Pancreatitis.
Hypotension, Pneumonitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Ikke kendt Fulminant hepatitis, Gastro-intestinal perforation, Tungeødem.
Astma.
Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Aseptisk meningitis, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Konfusion, Kramper, Psykose.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Glomerulonefritis, Nyresvigt.
Synstab.
Se endvidere NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for abort på grund af misoprostols uteruskontraherende effekt. Graviditet bør undgås under behandlingen. For kombinationspræparatet er der data for ca. 70 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for diclofenac er ca. 1%. Der er utilstrækkelige data for misoprostol. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Diclofenac: Se NSAID (forgiftninger)

Farmakodynamik

 • NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX).
 • Misoprostol binder sig til specifikke prostaglandinreceptorer på parietalcellen. Hæmmer såvel ventriklens basalsekretion som stimuleret sekretion udløst af histamin, pentagastrin, føde eller kaffe. Misoprostol beskytter mucosa ved at øge mucus- og hydrogencarbonatsekretionen. 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. Tabletterne er formuleret således, at diclofenac er indesluttet i den enterosolubilt overtrukne kerne, og misoprostol findes i det omsluttende lag. 

 • Biotilgængeligheden af misoprostol er ca. 80% efter oral indgift. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden, men ikke absorptionsgraden. Misoprostol hydrolyseres hurtigt til den ækvipotente metabolit, misoprostolsyre. Maksimal plasmakoncentration af denne nås efter ca. 30 minutter. Misoprostolsyre metaboliseres yderligere til inaktive forbindelser. Plasmahalveringstiden for misoprostolsyre er ca. 30 minutter.
 • Diclofenac absorberes fuldstændigt efter oral indgift. Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 2 timer. Biotilgængelighed ca. 50% på grund af betydelig førstepassage-metabolisme. Maksimal plasmakoncentration nås efter 30-60 minutter. Koncentrationen i synovialvæsken er højere end plasmakoncentrationen 4 timer efter indgift. Metaboliseres i leveren via CYP2C9 overvejende til 4-hydroxydiclofenac, som er farmakologisk aktiv. Plasmahalveringstid 1-2 timer. Under 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Metabolitterne udskilles i glucuronideret form.

Indholdsstoffer

Diclofenactabletter  75+0,2 mg  (Orifarm) tabletter  50+0,2 mg  (2care4) tabletter  75+0,2 mg  (2care4) tabletter med modificeret udløsning  50+0,2 mgtabletter med modificeret udløsning  75+0,2 mg
Misoprostoltabletter  75+0,2 mg  (Orifarm) tabletter  50+0,2 mg  (2care4) tabletter  75+0,2 mg  (2care4) tabletter med modificeret udløsning  50+0,2 mgtabletter med modificeret udløsning  75+0,2 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 75+0,2 mg  (Orifarm) (forte) , tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg (forte)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 75+0,2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 533657
20 stk. (blister)
148,00 9,87
(A) tabletter 75+0,2 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 474636
100 stk. (blister)
Udgået 05-11-2018
(A) tabletter 50+0,2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 455320
100 stk. (blister)
280,00 5,60
(A) tabletter 75+0,2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 547767
100 stk. (blister)
375,00 5,00
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (forte)  (kan dosisdisp.) 431759
20 stk. (blister)
143,20 9,55
(A) tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg (kan dosisdisp.) 154708
100 stk. (blister)
266,00 5,32
(A) tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg  (forte)  (kan dosisdisp.) 431783
100 stk. (blister)
360,00 4,80

Substitution

tabletter 50+0,2 mg
Arthrotec Pfizer, Diclofenac, Misoprostol, tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg
 
tabletter 75+0,2 mg
Arthrotec Forte Pfizer, Diclofenac, Misoprostol, tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg
 
tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg
Arthrotec Pfizer, Diclofenac, Misoprostol, tabletter 50+0,2 mg
 
tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg
Arthrotec Forte Pfizer, Diclofenac, Misoprostol, tabletter 75+0,2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter med modificeret udløsning  50+0,2 mg

Præg:
SEARLE, A, 1411
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter med modificeret udløsning 50+0,2 mg
 
 
 

Tabletter med modificeret udløsning  75+0,2 mg  forte

Præg:
SEARLE, A, 75, 1421
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg forte
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...