Bifluorid

Udgået: 04.06.2018
A01AA01
 
 

Middel til cariesprofylakse. Fluorpræparat

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Dentalsuspension. 1 g indeholder 60 mg calciumfluorid og 60 mg natriumfluorid. 

Doseringsforslag

  • Appliceres i et tyndt lag efter grundig tandrensning.
  • Der anvendes ca. 1 ml dentalsuspension til fuldstændig pensling af et tandsæt hos større børn og voksne og ca. 0,5 ml til pensling af mælketænder.
  • I 12-24 timer efter behandlingen må tænderne ikke børstes, og hård føde må ikke tygges.
  • Behandlingen kan gentages hver 6. måned, men bør ikke foretages sideløbende med andre lokale fluoridbehandlinger.

Forsigtighedsregler

  • Må ikke appliceres på pulpanær dentin eller på den åbnede pulpa.
  • Må ikke komme i nærheden af øjnene.
  • Anvendelse af fluoridholdige præparater til børn bør kun finde sted i områder, hvor det lokale drikkevand indeholder < 0,7 mg fluorid/l. Oplysning kan fås hos den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Emaljefluorose.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 1.400 eksponerede, heraf 200 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den systemiske absorption er formentlig ringe. Ved orale doser på 1 mg har der været meddelelser om mild dental fluorose hos barnet. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Indtagelse af fluorid ændrer ikke koncentrationen i modermælk væsentligt. Ved indtagelse af meget høje doser (25 mg) er den relative vægtjusterede dosis 2%, hvilket er betryggende lavt.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Cariesreducerende effekt pga. udfældning af det tungtopløselige fluorapatit i emaljens hydroxylapatitlag samt remineralisering af tidlige cariesangreb, som derved stoppes. Bactericid effekt på syreproducerende bakterier.  

Farmakokinetik

Efter applicering på den tørre tandflade hærder dentalsuspensionen til en lakfilm, så tandoverfladen er i kontakt med fluorid gennem et længere tidsrum. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) dentalsuspension 042846
4 g + solvens
Udgået 04-06-2018
(B) dentalsuspension 043158
10 g
Udgået 04-06-2018
(B) dentalsuspension 043208
3 x 10 g + solvens
Udgået 04-06-2018
 
 

Revisionsdato

2018-05-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. juli 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...