Epivir®

J05AF05
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 

Lamivudin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg lamivudin.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 10 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg
  • 150 mg 2 gange dgl. eller 300 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 3 mdr. og med legemsvægt < 25 kg
  • 4 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. eller 8 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. Højst 300 mg dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg

GFR  

Initial dosis  

1 gang dgl.  

Vedligeholdelsesdosis 1 gang dgl.  

30-50 ml/min. 

150 mg 

150 mg 

15-29 ml/min. 

150 mg 

100 mg 

5-14 ml/min. 

150 mg 

50 mg 

≤ 5 ml/min. 

50 mg 

25 mg 

 • Børn > 3 mdr. med legemsvægt < 25 kg

GFR  

Initial dosis  

1 gang dgl.  

Vedligeholdelsesdosis 1 gang dgl.  

30-50 ml/min. 

4 mg/kg legemsvægt 

4 mg/kg 

legemsvægt 

15-29 ml/min. 

4 mg/kg legemsvægt 

2,6 mg/kg 

legemsvægt 

5-14 ml/min. 

4 mg/kg legemsvægt 

1,3 mg/kg 

legemsvægt 

≤ 5 ml/min. 

1,3 mg/kg legemsvægt 

0,7 mg/kg 

legemsvægt 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 • Bemærk: Tidsinterval mellem doser ved skift mellem 1 dosis og 2 doser i døgnet:
  • Fra 2 doser til 1 dosis: Ca. 12 timer
  • Fra 1 dosis til 2 doser: Ca. 24 timer.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • For at sikre optagelse af hele dosis:
  • Tabletterne bør synkes hele.
  • Tabletterne bør ikke knuses eller deles.
  • Tabletterne kan evt. knuses og blandes med vand eller blød mad til umiddelbar indtagelse.
 • Tabletter bør så vidt muligt anvendes til børn, da børn behandlet med oral opløsning kan udvikle hyppigere viral resistens end børn behandlet med tabletter.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 måneder.

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør lamivudin seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hoste, Rhinitis.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Rhabdomyolyse.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Erytrocytaplasi.
Lactacidose.
Perifer neuropati.
 • Bivirkninger opgjort på baggrund af studier, hvor der blev givet anden HIV-behandling samtidig. Det er usikkert, i hvor høj grad bivirkningerne kan tilskrives lamivudin. Erfaringsmæssigt tåles lamivudin godt.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For lamivudin er der data for over 4.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Intracellulært omdannes det enzymatisk til den aktive metabolit.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 10 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 10 mg/ml
Smag:
Banan : oral opløsning 10 mg/ml
Jordbær : oral opløsning 10 mg/ml
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 101938
60 stk.
1.512,00 50,40
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 101950
30 stk.
1.512,00 50,40
(BEGR) oral opløsning 10 mg/ml 101927
240 ml
423,20 52,90

Substitution

filmovertrukne tabletter 300 mg
Lamivudine "Sandoz" Sandoz, Lamivudin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Lamivudine "Teva Pharma BV" TEVA, Lamivudin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
GX, CJ7
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 13,9
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
GX EJ7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 8,6 x 17,7
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...