Humalog®

Humalog KwikPen
A10AB04
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinanalog. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin lispro. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglukoseværdi om nødvendigt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin lispro.
Injektionsvæske i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin lispro.
Humalog® KwikPen, injektionsvæske, opløsning i injektionspenne. 1 ml indeholder 100 E insulin lispro. 

Doseringsforslag

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Lipodystrofi på indstiksstedet.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær, Retinopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For insulin lispro er der data for ca. 900 eksponerede gravide.
Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin lispro er en human insulinanalog. 

Insuliner og insulinanaloger:  

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 min. efter subkutan injektion.
 • Virkningsvarighed 2-5 timer, afhængig af dosis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 30-70 min.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 min. efter subkutan injektion.
 • Virkningsvarighed 2-5 timer, afhængig af dosisstørrelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7-7,8.
 

Håndtering - bemærk: 

 • Injektionsvæske dispenseret i hætteglas må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis eller i s.c. infusionspumper.
 • Injektionsvæske dispenseret i cylinderampuller er beregnet til at blive anvendt i en injektionspen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed   

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne og cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.
 • Penne med monteret cylinderampul må ikke opbevares med nålen påsat.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Glycerol : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Sterilt vand : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Zinkoxid : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske 100 E/ml 031088
1 htgl. a 10 ml
255,00 10,20
(B) injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen) 433086
5 cylinderamp. a 3 ml
400,65 10,68
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 086342
5 x 3 ml (Orifarm)
459,95 12,27
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge  (KwikPen)  156506
5 x 3 ml
468,35 12,49
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 466541
5 x 3 ml (Paranova)
469,90 12,53

Foto og identifikation

Injektionsvæske  100 E/ml (Amp/pen)

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 12 x 64
Humalog® cylinderampul
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 144 x 20
Humalog® KwikPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Humalog® KwikPen®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...