Glucos "Fresenius Kabi"

B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml. 1 l indeholder 50 g (278 mmol) glucose. 

Infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml. 1 l indeholder 100 g (555 mmol) glucose. 

Infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml. 1 l indeholder 200 g (1.110 mmol) glucose.  

Infusionsvæske, opløsning 500 mg/ml. 1 l indeholder 500 g (2.780 mmol) glucose.  

Doseringsforslag

Individuelt. 

Infusionsvæske 50 mg/ml

 • Parenteral energitilførsel
  • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
  • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time.
 • Væsketilførsel uden samtidig elektrolyttilførsel
  • 1 til flere liter i døgnet.
  • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time eller ca. 5 ml/kg legemsvægt/time.

Infusionsvæske 100 mg/ml

Parenteral energitilførsel 

 • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
 • Infusionshastigheden bør ikke overskride 250 ml/time.
 • Bør gives i centralt venekateter eller i en velfungerende kanyle i en større vene.

Infusionsvæske 200 mg/ml

 • Infusionshastigheden til voksne bør ikke overskride 125 ml/time.
 • Advarsel:
  • Infusionsvæsken er stærkt hypertonisk.
  • Bør indgives i centralt venekateter.

 

Infusionsvæske 500 mg/ml

 • Infusionshastigheden til voksne bør ikke overskride 50 ml/time.
 • Advarsel:
  • Infusionsvæsken er stærkt hypertonisk.
  • Bør indgives i centralt venekateter.

Kontraindikationer

 • Lactacidose
 • Hypoton/isoton overhydrering
 • Akut hjerteinsufficiens
 • Lungeødem
 • Hyperglykæmi, der ikke responderer på insulindoser på højst 6 enheder insulin/time.

Forsigtighedsregler

 • Paravenøs infusion af infusionsvæske 100 mg/ml, 200 mg/ml eller 500 mg/ml kan give nekroser.
 • Må ikke anvendes som monoterapi til væskeerstatning, især ved rehydrering, da det kan medføre markant fald i elektrolytværdier, specielt alvorlig hyponatriæmi og hypokaliæmi med potentielt skadelige virkninger, fx hjerneskade eller hjertepåvirkninger.
 • Monitorering af elektrolyt-, væske- og syre-base-balance samt blodglucose er nødvendig. Derudfra tilstrækkelig tilførsel af natrium og kalium samt evt. insulin. Da børn har nedsat evne til at regulere væske og elektrolytter, er det obligatorisk at monitorere væske-balance og elektrolytter i plasma og urin.
 • Ved mistanke om/bekræftet fejlernæring eller kronisk alkoholoverforbrug bør gives tilskud af vitamin B, især thiamin, som er nødvendig for glucosemetabolisme.
 • Infusion af hypotone væsker til patienter med non-osmotisk udskillelse af det antidiuretiske hormon ADH kan forårsage hyponatriæmi, som kan medføre hovedpine, kvalme, kramper, letargi, koma, cerebralt ødem og letal udgang.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der ordineres 50% glukoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Hjertestop
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypervolæmi, Lungeødem*, Tromboflebitis.
Dehydrering, Glucosuri*, Hyperglykæmi*, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet) **.
Encefalopati  (akut hyponatriæmisk).
Anafylaktisk reaktion***, Hypersensitivitet***.

* Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem er set ved for hurtig indgivelse. 

 

** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang.  

 

*** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske pr. 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Infusionsvæske  

 

Styrke 

50 mg/ml  

100 mg/ml  

200 mg/ml  

500 mg/ml  

Osmolaritet (mosmol/l) 

Ca. 278 

Ca. 555 

Ca. 1.100 

Ca. 2.780 

Isotoni 

Isotonisk 

Hypertonisk 

Stærkt hypertonisk 

Stærkt hypertonisk 

Energiindhold 

Ca. 840 kj/l  

(200 kcal/l) 

Ca. 1.680 kJ/l  

(400 kcal/l) 

Ca. 3.360 kJ/l  

(800 kcal/l) 

Ca. 8.400 kJ/l  

(2.000 kcal/l) 

pH 

Ca. 4 

Ca. 4 

Ca. 4 

Ca. 4 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 067001
50 x 100 ml (Freeflex)
478,80
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 374251
30 x 250 ml (Freeflex)
340,25
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 042396
10 x 1000 ml
166,45
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 164256
20 x 500 ml (Freeflex)
237,25
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 042305
10 x 1000 ml (Freeflex)
234,55
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 165859
20 x 500 ml (Freeflex )
347,35
(B) infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml 042323
10 x 1000 ml (Freeflex)
316,20
(B) infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml 530828
20 x 500 ml (Freeflex)
465,25
(B) infusionsvæske, opløsning 500 mg/ml 469480
20 x 500 ml (Freeflex)
524,85
 
 

Revisionsdato

2018-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...