True Test® 36

V04CL
 
 

Diagnostikum til udredning af allergisk kontaktdermatitis (type IV-allergier). Allergensubstanser til epikutantest. 

Anvendelsesområder

Diagnostik af allergisk kontaktdermatitis. 

Dispenseringsform

Plastre til provokationstest. Består af 3 plastre: Panel 1, 2 og 3 med hhv. 11, 12 og 12 testsubstanser. Panel 1 indeholder også 1 negativ kontrol. 

Se i øvrigt under Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Doseringsforslag

 • Plastret anbringes på ryggen eller evt. på overarmen. Det skal forblive på huden i mindst 48 timer.
 • Herefter fjernes plastret, og aflæsning kan foretages 30 min. senere. Aflæsningen skal gentages 2 døgn efter, at plastret er fjernet, når de allergiske reaktioner er fuldt udviklede, og milde irritationsreaktioner er forsvundet.
 • I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative.

Kontraindikationer

Akut kontaktdermatitis.

Forsigtighedsregler

 • Kraftig sveddannelse, anden væde og solpåvirkning af testområdet bør undgås.
 • Plastret må ikke anbringes på steder med acne, ar, dermatitis eller andet, som kan påvirke undersøgelsens resultat.
 • Ved anamnestiske oplysninger, der tyder på kraftig sensibilisering over for et eller flere af plastrenes testsubstanser, bør disse udelades.

Bivirkninger

 • En positiv reaktion svinder sædvanligvis i løbet af 1-2 uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner vedvare i indtil 1 måned, efterladende et område med reversible pigmentforandringer.
 • Plastrets allergener giver sjældent anledning til sensibilisering.

Interaktioner

I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Plastrene er af celluloseacetat.
 • Klæbemassen består af acrylatforbindelser.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

 

Panel 1 

Nr. 

Testsubstans 

mg/plaster 

Nikkelsulfat 

0,16 

Lanolinalkohol 

0,81 

Neomycinsulfat 

0,49 

Kaliumdikromat 

0,044 

Cain-mix 

0,51 

Parfume-mix 

0,35 

Kolofonium 

0,97 

Paraben-mix 

0,81 

Negativ kontrol 

10 

Perubalsam 

0,65 

11 

Ethylenediamin 

0,041 

12 

Koboltklorid 

0,016 

Panel 2 

13 

p-tert Butylphenol-formaldehydresin 

0,036 

14 

Epoxyresin 

0,041 

15 

Carba-mix 

0,20 

16 

Black rubber-mix (PPD-mix) 

0,061 

17 

Cl+Me-Isothiazolinon 

0,0032 

18 

Quaternium-15 

0,081 

19 

Methyldibromo glutaronitril 

0,0041 

20 

p-Phenylendiamin 

0,065 

21 

Formaldehyd 

0,15 

22 

Mercapto-mix 

0,061 

23 

Thiomersal 

0,0057 

24 

Thiuram-mix 

0,022 

Panel 3 

25 

Diazolidinyl urea 

0,45 

26 

Quinolin-mix 

0,15 

27 

Tixocortol-21-pivalat 

0,0024 

28 

Guld natriumthiosulfat 

0,061 

29 

Imidazolidinyl urea 

0,49 

30 

Budesonid 

0,00081 

31 

Hydrocortison-17-butyrat 

0,016 

32 

Mercaptobenzothiazol 

0,061 

33 

Bacitracin 

0,49 

34 

Parthenolid 

0,0024 

35 

Disperse Blue 106 

0,041 

36 

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol 

0,20 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) plaster til provokationstest 068396
10 stk.
3.813,55
 
 

Revisionsdato

2017-09-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...