Hycamtin®

L01XX17
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

Oralt 

 • Småcellet lungecancer

 

Parenteralt 

 • Metastaserende ovariecancer
 • Cervixcancer
 • Småcellet lungecancer

Topotecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 0,25 mg eller 1 mg topotecan (som hydrochlorid).
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 4 mg topotecan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Småcellet lungecancer
  Voksne. 2,3 mg/m2 legemsoverflade 1 gang dgl. i 5 dage. Behandlingen gentages hver 3. uge og kan fortsætte, indtil der er progression af sygdommen.
 • Bemærk:
  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.


Parenteralt 

 • Småcellet lungecancer og ovariecancer
  Voksne. 1,5 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. 1 gang dgl. i 5 dage. Behandlingen gentages hver 3. uge og kan fortsætte, indtil der er progression af sygdommen.
 • Cervixcancer i kombination med cisplatin
  Voksne. 0,75 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. på dag 1, 2 og 3.
  Cisplatin administreres i.v. på dag 1 med en dosis på 50 mg/m2 legemsoverflade efter administration af topotecan.
  Behandlingen gentages hver 3. uge 6 gange eller indtil progression af sygdommen.
  Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko-, neutro- og trombocytopeni.

Nedsat nyrefunktion 

 • Parenteralt: Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion. Ved GFR 20-40 ml/min. gives 0,75 mg/m2/døgn. Ved GFR < 20 ml/min: Erfaring savnes.
 • Oralt: Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion. Ved GFR 30-50 ml/min. gives 1,9 mg/m2/døgn i 5 på hinanden følgende dage. Hvis dette er veltolereret, kan fortsættes med fuld voksendosis. Ved GFR < 30 ml/min: Erfaring savnes.
  Se endvidere speciallitteratur.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her:

Beregn eGFR her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosisBeregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Behandling må ikke initieres ved alvorlig knoglemarvssuppression (neutrofiltal < 1,5 x 109/l og/eller trombocyttal < 100 x 109/l ved baseline). 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Parenteral administration bør anvendes ved ukontrolleret emesis, synkeforstyrrelser, ukontrolleret diarré, kliniske tilstande og medicinering, som kan ændre den gastro-intestinale motilitet og lægemiddelabsorption.
 • Topotecan bør seponeres, hvis der udvikles interstitiel pneumonitis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Forhøjet bilirubin.
Pancytopeni.
Allergiske hudreaktioner, Hudkløe.
Allergiske reaktioner, Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel lungesygdom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.

Som komplikation til topotecan-induceret neutropeni er set neutropenisk colitis, herunder fatale tilfælde. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase-I. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres til en hydroxysyreforbindelse.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne som topotecan og hydroxysyremetabolit.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 3. 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af topotecan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas (4 mg) opløses i 4 ml sterilt vand.
 • Fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en koncentration på 25-50 mikrogram/ml.

  

Holdbarhed 

Pulver til infusionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur eller 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart.

  

Kapsler 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 0,25 mg, hårde kapsler 1 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 0,25 mg, hårde kapsler 1 mg
Andre:
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 4 mg
Vinsyre : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 4 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 0,25 mg 090762
10 stk. (blister)
1.425,60
(BEGR) hårde kapsler 1 mg 128182
10 stk. (blister)
5.648,30
(BEGR) hårde kapsler 1 mg 385760
10 stk. (blister) (2care4)
5.302,60
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 4 mg 196518
1 stk.
2.833,20

Foto og identifikation

Hårde kapsler  0,25 mg

Præg:
mg, HYCAMTIN, 0.25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 0,25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  1 mg

Præg:
HYCAMTIN, 1 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...