Spersadex® Comp.

S01CA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg chloramphenicol og 1 mg dexamethasonnatriumphosphat. 

Doseringsforslag

1 dråbe 3-5 gange dgl. - i svære tilfælde hver time. Behandlingen bør ikke udstrækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus- og svampeinfektion uden samtidig behandling af disse
 • Okulær tuberkulose
 • Ubehandlede okulære bakterielle infektioner
 • Cornealæsioner, som er forårsaget af ikke-bakterielle infektioner og ulcerøse processer. 
 • Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion**.
Ikke kendt Aplastisk anæmi*, Pancytopeni*.
Allergiske reaktioner  (øjenkløe, periorbitalt ødem), Anafylaktisk reaktion.
Corneal udtynding, Corneaperforation, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Neuritis optica, Okulær hyperæmi, Ptosis, Sekundær okulær infektion, Sløret syn.

* Kasuistisk er beskrevet aplastisk anæmi, granulocytopeni, trombocytopeni og pancytopeni i relation til lokalanvendelse af chloramphenicol.  

** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.

Interaktioner

 • Forsigtighed bør udvises ved samtidig anvendelse med andre midler med potentiel knoglemarvssuppressiv virkning.
 • Samtidig brug af topikale steroider, såsom dexamethason, og topikale NSAID hos patienter med signifikant præ-eksisterende corneal inflammation kan øge risikoen for at udvikle corneale komplikationer, og der bør derfor udvises forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Kortikosteroider undertrykker den inflammatoriske respons ved at hæmme dannelsen af inflammationsmediatorer såsom prostaglandiner og leukotriener.
 • Desuden hæmmes den kemotaktiske migrering af neutrofiler i forbindelse med inflammationen og antallet samt aktiviteten af lymfocytter reduceres. Dermed undertrykkes ødemer, fibrin aflejring, kapillær dilatation, celleinfiltration, kapillær- og fibroblastisk profileration, aflejring af kollagen og ardannelse i forbindelse med inflammation.
 • Dexamethason er omkring seks til syv gange så potent som prednisolon og mindst 30 gange så potent som kortison.
 • Chloramphenicol er et bakteriostatisk antibiotikum med et bredt spektrum af aktivitet mod gram-positive og gram-negative bakterier, Rickettsia og Mycoplasma.
 • Virkningsmekanismen er en selektiv hæmning af den bakterielle proteinsyntese.
 • Chloramphenikol er virksomt mod følgende patogene øjeninfektioner: Staphylococcus aureus, Streptococci inkl. Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella/Enterobacter arter, Moraxella lacunata (Morax Axenfeld bacillus) og Neisseria arterne.
 • Der er ikke tilstrækkelig virkning overfor Pseudomonas aeruginosa og Serratia marcescens.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning: Holdbar højst 4 uger, opbevaret ved højst 25ºC.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml
Macrogoler : øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml 512915
5 ml
66,85
(B) øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml  (Orifarm) 157929
5 ml
84,00
(B) øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml  (2care4) 109563
5 ml
84,00
(B) øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 485651
5 ml
87,20
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...