Zarator®

C10AA05
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt. 
 • Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg atorvastatin (som calciumtrihydrat). 

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 10 mg eller 20 mg atorvastatin (som calciumtrihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 10 år  

Individuelt, efter udgangspunkt, behandlingsmål og respons.
Sædvanligvis initialt 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan justeres hver 4. uge til højst 80 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Behandling af børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er en specialistopgave.
 • Begrænset erfaring vedr. børn 6-10 år.
 • Tyggetabletterne tygges eller synkes hele med vand.

Kontraindikationer

 • Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Tyggetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-II (DM-II).
 • DM-II disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsuficciens og stort alkoholforbrug.
 • Plasma-aminotransferaser bør måles før behandling, regelmæssigt under behandlingen samt ved tegn på leverpåvirkning.
 • Dosisreduktion eller seponering ved aminotransferaser over 3 gange øverste normalgrænse.

 

Risiko for muskelpåvirkning (herunder rabdomyolyse) 

 • Forsigtighed ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.
 • Kreatinkinase måles før behandlingen ved hypotyroidisme, nedsat nyrefunktion, tidligere muskel- eller leversygdom, familiær forekomst af arvelig muskelsygdom, stort alkoholforbrug samt ved risiko for øget plasmakoncentration af atorvastatin. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarlige muskelsmerter, -kramper og -svaghed, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, må behandlingen ikke genoptages. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Ved kreatinkinase over 10 gange øverste normalgrænse samt ved mistanke om rabdomyolyse seponeres atorvastatin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Flatulens, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation.
Epistaxis, Pharyngitis, Rhinitis.
Hyperglykæmi.
Artralgi, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Pancreatitis.
Perifere ødemer.
Hypoglykæmi.
Muskelsvaghed.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Alopeci.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase.
Trombocytopeni.
Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse, Seneruptur.
Neuropati.
Alvorlige hudreaktioner  (herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Gynækomasti.
Anafylaktisk reaktion.
Høretab.
Ikke kendt Immunmedieret nekrotiserende myopati.

Tilfælde af interstitiel lungesygdom er set ved behandling med statiner. 

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor atorvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen af atorvastatin med øget risiko for myopati. Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ciclosporin, clarithromycin, itraconazol, ritonavir) bør om muligt undgås - er samtidig behandling nødvendig, bør dosisjustering af atorvastatin overvejes. Forsigtighed bør udvises ved samtidig behandling med moderate hæmmere. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Risikon for myopati øges ved samtidig brug af andre midler, der kan medføre myopati, så som ezetimibe og fibrater.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Atorvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med colchicin, da myopati er forekommet.
 • Induktorer af CYP3A4 (fx perikon, rifampicin) kan påvirke plasmakoncentrationen af atorvastatin. Ved kombination med rifampicin bør midlerne tages samtidig.
 • Ved samtidig brug af warfarin anbefales kontrol af INR før behandling med atorvastatin samt i starten af behandlingen.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Stoffet øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er ca. 12% på grund af førstepassage-metabolisme i leveren (virkningsstedet for stoffet).
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter, som hovedsageligt udskilles via galden med fæces.
 • Ca. 70% af virkningen skyldes de aktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 80 mg
Smag:
Vindrue : tyggetabletter 10 mg, tyggetabletter 20 mg
Andre:
Aspartam : tyggetabletter 10 mg, tyggetabletter 20 mg
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 80 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til tyggetabletter til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med statin med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 490797
30 stk. (blister)
485,90 32,39
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 490805
100 stk. (blister)
1.538,05 30,76
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 490813
30 stk. (blister)
485,90 16,20
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 490821
100 stk. (blister)
1.538,05 15,38
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 490839
30 stk. (blister)
485,90 8,10
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 490854
100 stk. (blister)
1.538,05 7,69
(B) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 001225
30 stk. (blister)
Udgået 13.03.2017
(B) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 001239
100 stk. (blister)
1.538,05 3,85
(B) tyggetabletter 10 mg 123189
30 stk. (blister)
485,90 32,39
(B) tyggetabletter 20 mg 392300
30 stk. (blister)
485,90 16,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Hexal" HEXAL, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Mylan" Mylan, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Orion" Orion Pharma, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Stada" STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Teva" TEVA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Actavis" Actavis, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Hexal" HEXAL, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Mylan" Mylan, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Orion" Orion Pharma, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Stada" STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Teva" TEVA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Actavis" Actavis, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Hexal" HEXAL, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Mylan" Mylan, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Teva" TEVA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
 
filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Mylan" Mylan, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Stada" STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Teva" TEVA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
ATV, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
ATV, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
ATV, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
ATV, 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,9 x 11,9
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 

Tyggetabletter  10 mg

Præg:
LCT, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tyggetabletter 10 mg
 
 
 

Tyggetabletter  20 mg

Præg:
LCT, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,7 x 8,7
tyggetabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...