Ringer-lactat "Fresenius Kabi"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi ved væske- og elektrolyttab, fx ved: 

 • forbrændinger
 • opkastninger
 • tarmsygdomme
 • blodtab.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 0,2 g calciumchlorid, 0,3 g kaliumchlorid, 6 g natriumchlorid og 3,1 g natriumlactat. 

Doseringsforslag

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes, hvis laktatmetabolismen er hæmmet.

Forsigtighedsregler

 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af:
  • arytmier
  • lungestase
  • lungeødem
  • (også hos patienter uden kendt hjertesygdom).
 • Oligurisk nyresvigt
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Ringer-lactat give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Ikke kendt Hyperchloridæmi  (ved hurtig infusion, især ved nedsat nyrefunktion), Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*, Natriumretention  (ved hjerte- eller nyreinsufficiens).
Encefalopati  (akut hyponatriæmisk).

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopat, somi er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • IElektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Exogent tilført og endogent produceret laktat optages og metaboliseres af lever, nyrer og hjerte.
 • En mindre del af laktatet forbrændes til hydrogencarbonat, mens resten anvendes i gluconeogenesen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Calcium 1,5 mmol
Chlorid 109 mmol
Kalium 4 mmol
Lactat 28 mmol
Natrium 130 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 260 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH ca. 6,5


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler. 
 • Må ikke blandes med citratblod eller andre blodprodukter inden indløb i venen.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 042651
10 x 1000 ml (Freeflex)
212,85
 
 

Revisionsdato

2018-06-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...