Acular®

S01BC05
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ketorolactrometamol. 

Doseringsforslag

Allergisk conjunctivitis 

  • Voksne. 1 dråbe 4 gange dgl. i op til 6 uger.

 

Postoperativ inflammationshæmning 

  • Voksne. 1 dråbe 3 gange dgl. i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation.

 

Kronisk cystoid makulært ødem 

  • Voksne. 1 dråbe 4 gange dgl. i 2-3 måneder.

 

Bemærk: Bør indtil videre ikke anvendes til børn under 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

  • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Øjenirritation, Øjensmerter.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Allergiske reaktioner.
Conjunctivitis, Forhøjet intraokulært tryk, Iritis, Keratitis, Konjunktival hyperæmi, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Konjunktivalt ødem, Retinal blødning, Synsforstyrrelser, Uveitis, Øjenkløe, Øjenlågsødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme, Forværret astma.
Corneal ulceration.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.
Ikke kendt Corneal abrasio, Corneaperforation, Maculaødem, Okulær hyperæmi.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

Ved brug efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID. Hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande. 

Farmakokinetik

Efter applikation penetrerer ketorolac cornea.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Octoxynol 40 : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Renset vand : øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 171884
5 ml
77,70
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml  (2care4) 165762
5 ml
86,50
 
 

Revisionsdato

2018-09-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...