Avonex®

L03AB07
 
 

Interferon beta fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. Er glykosyleret og har aminosyresekvens identisk med human interferon beta.  

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation (CIS), hvis alternative diagnoser er udelukkede, og hvis patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.

 

Interferon beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 pen eller 1 sprøjte indeholder 30 mikrogram (6 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Doseringsforslag

Voksne. 30 mikrogram (6 mill. IE) i.m. 1 gang ugentlig på varierende injektionssteder. 

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes med behandling af børn under 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for interferoner samt alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen
  • myelosuppression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl. feber,og kulderystelser)****.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed****, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet  (inkl. bylder, inflammation og nekrose).
Diarré, Kvalme****, Opkastning.
Rhinoré.
Azotæmi, Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi.
Hedeture, Hyperkaliæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelstivhed, Myalgi****, Nakkesmerter.
Depression, Hypæstesi, Konfusion, Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens****.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Anæmi, Trombocytopeni*.
Alopeci.
Metroragi.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Lymfadenopati.
Hypertriglyceridæmi, Thyroideapåvirkning.
Angst, Demyelisering.
Allergiske reaktioner.
Nefrotisk syndrom.
Ikke kendt Autoimmun hepatitis, Hepatitis, Leverinsufficiens.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Pulmonal hypertension***, Tromboemboli.
Pancytopeni.
Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Artritis, Muskelsvaghed.
Følelsesmæssig labilitet, Migræne, Paræstesier, Psykose, Suicidaladfærd, Svimmelhed, Synkope*****, Ængstelse, Øget muskeltonus.
Debuterende eller forværret psoriasis, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Systemisk lupus erythematosus**.
Retinopati.

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati, der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater. 

** Lægemiddelinduceret. 

*** Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

**** Hyppigheden af forekomsten er højere ved behandlingens start. 

***** Normalt er synkope en enkeltstående episode, der sædvanligvis forekommer ved behandlingens start og ikke optræder igen ved efterfølgende injektioner. 

Interaktioner

Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren. Der foreligger dog ingen kliniske undersøgelser, men forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika og visse antidepressiva. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring < 500 gravide eksponeret for interferon beta-1a uden tegn til overhyppighed af misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 4681, 3711, 4275, 4680

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke fuldstændigt.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 pH 4,5-5,1. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares højst 7 dage ved stuetemperatur (højst 30°C).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mikrogram/0,5 ml 017234
4 x 0,5 ml, præfyldte sprøjter
8.464,15 303,30
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mikrogram/0,5 ml 412547
4 x 0,5 ml, præfyldt pen
8.886,55 318,43

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4275 Weber-Schoendorfer C, Schaefer C Multiple sclerosis, immunomodulators, and pregnancy outcome: a prospective observational study Mult Scler 2009 15(9) 1037-42 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692433


4680 Coyle PK, Sinclair SM, Scheuerle AE et al Final results from the Betaseron (interferon β-1b) Pregnancy Registry: a prospective observational study of birth defects and pregnancy-related adverse events BMJ Open 2014 4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821713


4681 Hellwig K, Haghikia A, Rockhoff M et al Multiple sclerosis and pregnancy: experience from a nationwide database in Germany Ther Adv Neurol Disord 2012 5 247-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22973421

 
 

Revisionsdato

2019-08-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...