Gå til toppen af siden...

Nyheder

Revisionsdato: 2015.06.08
Antibiotika app - nu også til Android
Pro.medicin.dk Antibiotika-app er nu også udkommet i en gratisversion til Android

Søg efter præparater/
indholdsstoffer

>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Mannitol "Fresenius Kabi"

ATC-kode

B05BC01
Stærkt hypertonisk infusionsvæske med osmotisk betinget diuretisk virkning.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 150 g (823 mmol) mannitol. 

Anvendelsesområder

 • Akut hjerneødem samt reduktion af hjernevolumen før intrakranielle indgreb.
 • Sænkning af forhøjet intraokulært tryk.

Doseringsforslag

Akut behandling 

75 g eller 1 g/kg legemsvægt i løbet af 30 min. 

 

Længerevarende behandling 

15-35 g eller 0,2-0,5 g/kg legemsvægt hver 4.-8. time. 

  

Bemærk:
Infusion af mannitolopløsning bør foretages gennem centralt venekateter eller velfungerende perifert venekateter placeret i en større vene. 

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær lungestase
 • Lungeødem
 • Ødem i forbindelse med øget kapillær permeabilitet
 • Svær nyresygdom
 • Anuri
 • Svær dehydrering
 • Aktiv intrakraniel blødning.

Forsigtighedsregler

Paravenøs injektion kan medføre alvorlige vævsnekroser med risiko for gangræn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)Hypertension, Hypotension, Takykardi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%)Lungeødem.
Kramper.
Allergiske reaktioner.
Akut nyresvigt, Urinretention.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%)Hjerteinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af mannitol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakokinetik

Udskilles uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær filtration. Reabsorberes kun i ringe grad fra tubuli, hvorved der fremkommer osmotisk diurese.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 930 mosmol/l.
 • Isotoni: Hypertonisk.
 • pH ca. 6.


Bemærk: 

 • Elektrolytfri mannitolopløsning kan give aggregation af blodlegemer og må ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr.
 • Mannitol-infusionsvæske er så koncentreret, at der kan forekomme udkrystallisation, især ved lav temperatur. Krystallerne skal opløses før anvendelse, fx ved opvarmning af posen i ca. 50°C varmt vand, efterfulgt af afkøling til legemstemperatur.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand

Firma

» Fresenius Kabi

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 150 mg/ml 135033
20 x 500 ml (Freeflex)
389,00

Revisionsdato

2014-07-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. august 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.