Avaxim®

J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A infektion hos:  

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk.
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C).
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (1 dosis) indeholder 160 enheder hepatitis A-virus (inaktiveret). 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år  

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination med 0,5 ml anbefales 6-12 mdr. senere, men kan gives op til 36 mdr. efter 1. dosis.

 

Injektion  

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.
 • Undtagelsesvis, fx hos patienter med trombocytopeni eller med blødningsrisiko, kan vaccinen gives subkutant.


Forhold til andre vacciner  

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene. Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.


Beskyttelse  

 • Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde i mindst 1 år.
 • Ved boostervaccination 6-12 måneder, senest 36 måneder, efter første vaccination forventes beskyttelsen i 10 år, men formentlig i mindst 25 år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Tidligere anafylaktisk reaktion over for formaldehyd.
 • Allergi over for neomycin.

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande
 • Kendt eksposition for andre infektionssygdomme
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Ikke kendt Svimmelhed  (vasovagal).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 270 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition.  

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV).  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

Hepatitis A-virus: 

 • GBM-stamme dyrket på humane diploide (MRC-5) celler
 • Adsorberet på aluminiumhydroxid
 • Styrken af antigenindholdet angives i enheder jf. intern reference.

 

Håndtering

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt umiddelbart før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.

 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 483443
10 stk.
2.043,80
 
 

Revisionsdato

2018-11-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...