Octostim®

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog til behandling af hæmofili A og von Willebrands sygdom.

Anvendelsesområder

Forøgelse af faktor VIII-indholdet hos patienter med mild til moderat hæmofili A samt von Willebrands sygdom (dog kontraindiceret ved type IIB og uvirksomt ved type III). 

Dispenseringsform

Næsespray. 1 ml indeholder 1,5 mg (1 pust svarer til 150 mikrogram) desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Profylaktisk. Voksne. 150 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor indgivet 30 min. før kirurgiske indgreb eller ved blødning.
Dosis kan gentages med 12-24 timers interval i højst 3 dage, men i de fleste tilfælde med gradvis nedsat effekt på øgningen af niveauet af plasma von Willebrand faktor og faktor VIII samt stigende risiko for elektrolytforstyrrelser og overhydrering. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-50 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

<< - MEDIA + Sådan bruger du næsespray - - (104535)>> 

 

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes ved habituel og psykogen polydipsi.
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika.
 • Von Willebrands sygdom type II B.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min)
 • Kardiovaskulære lidelser
 • Risiko for øget intrakranielt tryk
 • Behandling af børn og ældre
 • Ved fald i serumnatrium eller plasmaosmolalitet skal væskeindtaget begrænses mest muligt i de næstfølgende 4-6 timer, og legemsvægten og blodtrykket skal kontrolleres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Ansigtsrødme, Epistaxis, Nasal tilstopning, Takykardi.
Hovedpine.
Okulær hyperæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner.

Interaktioner

Risiko for væskeretention og hyponatriæmi ved samtidig anvendelse af: 

 • Tricykliske antidepressiva
 • Selektive serotoningenoptagshæmmere
 • Carbamazepin
 • NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, og behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Den relative vægtjusterede dosis er under 1%.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Alvorlig væskeretention med kramper og bevidstløshed. Behandling: Furosemid.

Farmakodynamik

 • Øger plasmakoncentrationen af koagulationsfaktor VIII, von Willebrand-faktor samt vævsplasminogen aktivator (t-PA), hvorved hæmostasen kan forbedres ved mild hæmofili A og von Willebrands sygdom.
 • Virkningen varer i 8-12 timer.

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden af DDAVP udgør 3-4% ved nasal applikation. Plasmahalveringstid ca. 3 timer. Nedsat eliminationshastighed ses ved uræmi. Virkningen varer i 8-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) næsespray 1,5 mg/ml 436394
2,5 ml
3.646,15 24,31

Foto og identifikation

Næsespray  1,5 mg/ml

Mål i mm: 26 x 91
Octostim®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...