Combivir®

J05AR01
 
 

Antiviralt middel. Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn.
 • Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 30 kg
  1 tabl. 2 gange dgl.
 • Børn 21-30 kg.
  ½ tabl. om morgenen og 1 tablet om aftenen.
 • Børn 14-21 kg
  ½ tabl. 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Ved gastro-intestinal intolerance hos børn med legemsvægt 21-30 kg kan dosis ændres til ½ tabl. 3 gange dgl.
 • Til børn med legemsvægt < 14 kg bør anvendes enkeltstofpræparater for at kunne dosere nøjagtigt.
 • Hos patienter med nedsat leverfunktion, nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 50 ml/min.) eller med lave hæmatologiske parametre bør døgndosis af lamivudin og zidovudin reduceres. Derfor bør der anvendes enkeltstofpræparater.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Neutropeni med neutrofiltal < 0,75 x 109/l
 • Anæmi med hæmoglobinniveau < 4,65 mmol/l
 • Samtidig anvendelse af ganciclovir.

Forsigtighedsregler

Zidovudin 

 • Hæmatologisk toksicitet: Anæmi og leukopeni kan ses, de hæmatologiske parametre skal derfor monitoreres. Særlig forsigtighed skal udvises ved eksisterende kompromitteret knoglemarv.


Lamivudin 

 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Opkastning.
Hoste, Rhinitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Myalgi.
Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Gynækomasti.
Myopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Kardiomyopati.
Lactacidose.
Rhabdomyolyse.
Angst, Depression, Kramper, Paræstesier.
Angioødem.
 • Legemsvægt og glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige samt subkutant fedt kan reduceres under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ganciclovir øger plasmakoncentrationen af zidovudin med ca. 60% og risikoen for hæmatologiske bivirkninger. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med potentielle myelosuppressive lægemidler kan øge risikoen for toksicitet.
 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan nedsætte biotilgængeligheden af zidovudin. Forskudt indgivelsestidspunkt kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og fluconazol, ritonavir eller valproat øger plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin, lamivudin og ritonavir kan medføre stigning i ritonavir clearance. Dosisjustering af ritronavir kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For zidovudin (> 4.100) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Lamivudin og zidovudin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Nukleosidanaloger. Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.  

 

Lamivudin: 

 • Biotilgængelighed af ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Zidovudin: 

 • Biotilgængelighed af 60-70%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Inaktiveres i leveren ved konjugering til glucuronsyre.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+300 mg (kan dosisdisp.) 101916
60 stk. (blister)
3.253,80
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+300 mg (kan dosisdisp.) 488177
60 stk. (blister) (Abacus)
2.045,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+300 mg

Præg:
GX, FC3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 17,7
filmovertrukne tabletter 150+300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...