Oxis® Turbuhaler®

Oxis Turbohaler
R03AC13
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Dispenseringsform

Inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 4,5 mikrogram eller 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Astma og anden bronkospasme 

 • Voksne. 4,5-9 mikrogram 1-2 gange dgl. I nogle tilfælde er der behov for 18 mikrogram 1-2 gange dgl. Højeste dgl. dosis er 36 mikrogram. Lejlighedsvis kan der anvendes op til 54 mikrogram i døgnet, højst 27 mikrogram på én gang.
 • Børn > 6 år. 4,5-9 mikrogram 1-2 gange dgl., højst 18 mikrogram dgl. Lejlighedsvis kan der anvendes op til 36 mikrogram i døgnet, højst 9 mikrogram på én gang.


Profylakse ved anstrengelsesudløst astma 

 • Voksne. 9 mikrogram før anstrengelse.
 • Børn. 4,5-9 mikrogram før anstrengelse.

  

Til lindring af KOL 

 • Voksne. 9 mikrogram 1-2 gange dgl. Højeste dgl. dosis er 36 mikrogram, højst 18 mikrogram pr. gang.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

 

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Fæokromocytom
 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Astma: Må kun anvendes ved samtidig behandling med inhalationssteroid (øget risiko for svære akutte forværringer ved monoterapi med LABA).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Arytmier, Blodtryksændringer.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Allergiske reaktioner  (herunder bronkospasme og urticaria).
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation.
Meget sjældne (< 0,01%) Forlænget QT-interval*.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks.
 • Akut forværret astma er set oftere ved brug af højere dosis formoterol (24 mikrogram 2 gange dgl.).

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Formoterol virker lokalt i lungerne.
 • Absorberes fra lungerne.
 • Maksimal plasmakoncentration nås ned til ca. 5 minutter efter inhalation.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og 90% af den maksimale virkning opnås i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.
 • Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis 511830
60 doser
240,60 16,04
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (Orifarm) 010531
60 doser
239,00 15,93
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (2care4) 054433
60 doser
231,00 15,40
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis 573064
3 x 60 doser
683,50 15,19
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (Orifarm) 010542
3 x 60 doser
667,00 14,82
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (2care4) 054442
180 doser
648,85 14,42
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis 102262
60 doser
315,80 10,53
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 009630
60 doser
309,65 10,32
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Orifarm) 014930
60 doser
308,50 10,28
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (2care4) 051040
60 doser
330,00 11,00
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis 087456
180 doser (3x60)
908,40 10,09
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Orifarm) 014941
180 doser (3x60)
908,40 10,09
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (2care4) 051049
180 doser
915,00 10,17

Substitution

inhalationspulver 9 mikrogram/dosis
Oxez Turbuhaler (Parallelimport), Formoterol, inhalationspulver 9 mikrogram/dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  4,5 mikrogram/dosis

Farve: Lilla
Mål i mm: 34 x 84
Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  9 mikrogram/dosis

Farve: Gul
Mål i mm: 34 x 34
Oxis® Turbuhaler® 9 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Oxis® Turbuhaler® 9 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Oxis® Turbuhaler® 9 mikg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...