Oxis® Turbuhaler®

Oxis Turbohaler
R03AC13
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Dispenseringsform

Inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 4,5 mikrogram eller 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Astma og anden bronkospasme 

 • Voksne. 4,5-9 mikrogram 1-2 gange dgl. I nogle tilfælde er der behov for 18 mikrogram 1-2 gange dgl. Højeste dgl. dosis er 36 mikrogram. Lejlighedsvis kan der anvendes op til 54 mikrogram i døgnet, højst 27 mikrogram på én gang.
 • Børn > 6 år. 4,5-9 mikrogram 1-2 gange dgl., højst 18 mikrogram dgl. Lejlighedsvis kan der anvendes op til 36 mikrogram i døgnet, højst 9 mikrogram på én gang.


Profylakse ved anstrengelsesudløst astma 

 • Voksne. 9 mikrogram før anstrengelse.
 • Børn. 4,5-9 mikrogram før anstrengelse.

  

Til lindring af KOL 

 • Voksne. 9 mikrogram 1-2 gange dgl. Højeste dgl. dosis er 36 mikrogram, højst 18 mikrogram pr. gang.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

 

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Fæokromocytom
 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Astma: Må kun anvendes ved samtidig behandling med inhalationssteroid (øget risiko for svære akutte forværringer ved monoterapi med LABA).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Arytmier, Blodtryksændringer.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Allergiske reaktioner  (herunder bronkospasme og urticaria).
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation.
Meget sjældne (< 0,01%) Forlænget QT-interval*.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks.
 • Akut forværret astma er set oftere ved brug af højere dosis formoterol (24 mikrogram 2 gange dgl.).

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 6.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Formoterol virker lokalt i lungerne.
 • Absorberes fra lungerne.
 • Maksimal plasmakoncentration nås ned til ca. 5 minutter efter inhalation.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og 90% af den maksimale virkning opnås i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.
 • Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis, inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (Orifarm) , inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (2care4) , inhalationspulver 9 mikrogram/dosis, inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) , inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Orifarm) , inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis 511830
60 doser
240,40 16,03
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (Orifarm) 010531
60 doser
238,80 15,92
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (2care4) 054433
60 doser
Udgået 19-11-2018
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis 573064
3 x 60 doser
682,90 15,18
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (Orifarm) 010542
3 x 60 doser
679,00 15,09
(B) inhalationspulver 4,5 mikrogram/dosis  (2care4) 054442
180 doser
Udgået 19-11-2018
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis 102262
60 doser
315,55 10,52
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 009630
60 doser
324,30 10,81
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Orifarm) 014930
60 doser
306,00 10,20
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (2care4) 051040
60 doser
294,00 9,80
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Abacus) 459357
60 doser
295,00 9,83
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis 087456
180 doser (3x60)
907,60 10,08
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Orifarm) 014941
180 doser (3x60)
847,00 9,41
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (2care4) 051049
180 doser
855,00 9,50
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 083614
180 doser (3 x 60)
839,35 9,33
(B) inhalationspulver 9 mikrogram/dosis  (Abacus) 473187
180 doser (3 x 60)
795,00 8,83

Foto og identifikation

Inhalationspulver  4,5 mikrogram/dosis

Farve: Lilla
Mål i mm: 34 x 84
Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  9 mikrogram/dosis

Farve: Gul
Mål i mm: 34 x 34
Oxis® Turbuhaler® 9 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Oxis® Turbuhaler® 9 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Oxis® Turbuhaler® 9 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2018-11-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...