Xenical®

A08AB01
 
 
Middel mod adipositas, malabsorptivum.

Anvendelsesområder

Kan forsøges som supplement til adipøse patienter, som har BMI ≥ 30 kg/m2 eller BMI ≥ 28 kg/m2 med associerede risikofaktorer, og som ikke har tabt sig tilfredsstillende efter 3-6 måneders non-farmakologisk behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 120 mg orlistat. 

Doseringsforslag

Voksne. 120 mg umiddelbart før, under eller inden for 1 time efter hvert hovedmåltid. 

 

Bemærk: 

 • Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, bør præparatet ikke indtages.
 • Bør anvendes i kombination med en energibegrænset diæt, hvor kun ca. 30% af energien eller mindre kommer fra fedt.
 • Hvis der ikke er opnået vægttab efter 12 uger, seponeres behandlingen.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Kronisk malabsorption
 • Kolestase.

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med en energireduceret og fedtbegrænset kost fordelt på 3 hovedmåltider.
 • Ved en 6,3 MJ (1.500 kcal) diæt skal den absolutte fedtindtagelse kun være ca. 50 g daglig.
 • Ved længerevarende behandling bør suppleres med vitamin-mineraltilskud.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Begrænset erfaring ved nyre- eller leverinsufficiens.
 • Anvendelse kan være forbundet med hyperoxaluri og oxalatnefropati og kan i nogle tilfælde medføre nyresvigt. Risikoen er øget ved underliggende kronisk nyresygdom.
 • Antidiabetisk behandling bør monitoreres nøje.
 • Det anbefales at anvende supplement til oral antikonception, idet denne kan svigte ved svær diarré.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer.
Abdominalsmerter, Fedtet afføring, Flatulens, Fækal inkontinens, Hyppig eller tynd afføring, Olielignende småsivning fra rectum.
Hypoglykæmi.
Hovedpine.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Tand- og tandkødssygdom.
Angst.
Infektion i nedre luftveje.
Menstruationsforstyrrelser, Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
 • Der er set letale tilfælde af hepatitis samt fatale tilfælde, hvor levertransplantation har været nødvendig.
 • Bivirkningerne øges ved højt fedtindtag, men nedsættes væsentligt, hvis kostens fedtindhold reduceres til ca. 30% af kostens energi.

Interaktioner

 • Orlistat nedsætter absorptionen:
  • ciclosporin
  • losartan
  • enalapril
  • amiodaron.
 • Kombinationsbehandling med amlodipin kan udvikle hypertensive peaks.
 • Orlistat påvirker den antikoagulerende virkning (INR-værdien) af warfarin og andre antikoagulantia.
 • Orlistat kan nedsætte absorptionen af fedtopløselige vitaminer (A-, D-, E- og K-vitamin) og betacaroten. Vitamin-mineraltilskud bør indtages mindst 2 timer efter orlistat eller ved sengetid.
 • Der kan forekomme hypotyroidisme og/eller dårligere kontrol af hypotyroidisme, når orlistat og levothyroxin indtages samtidigt. Det kan være nødvendigt at tage orlistat og levothyroxin på forskellige tidspunkter, og evt. justere levothyroxindosis.
 • Samtidig behandling med orlistat og antiepileptika fx valproat og lamotrigin kan forårsage kramper, og der bør derfor monitoreres for mulige ændringer i frekvensen og/eller intensiteten af kramperne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Utilstrækkelige data. Den systemisk absorption er ringe, så teratogen effekt er usandsynlig. Risikoen for andre skadelige virkninger på fosteret må anses for lille. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter lægelig vurdering. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Orlistat hæmmer mave-tarmkanalens lipaser (pancreaslipase) og dermed hydrolysen af fedt til absorberbare frie fedtsyrer og monoglycerider, således at der induceres en ca. 30% fedtmalabsorption.

Farmakokinetik

Mindre end 2% absorberes fra mave-tarmkanalen.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud  

 

Ansøgning om enkelttilskud skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

 • Patientens BMI.
 • Patientens livstruende, relaterede følgesygdomme.
 • Beskrivelse af patientens tidligere forsøg på non-farmakologisk vægttab.
 • Beskrivelse af patientens tidligere forsøg med billigere farmakologisk behandling.
 • Beskrivelse af, hvilke non-farmakologiske tiltag med henblik på vægtreduktion, der vil blive gjort samtidig med behandling med orlistat.

 

Der ydes kun enkelttilskud i helt specielle tilfælde, nemlig hvor effekten kan forventes at række ud over selve vægttabet og medføre fx en forbedret diabeteskontrol eller en sekundærprofylaktisk effekt på hjerte-karsygdom.  


Følgende betingelser vil normalt være en forudsætning for at opnå enkelttilskud: 

 

 • Der er tale om en overvægtig patient med BMI > 35 kg/m2 og livstruende, relaterede følgesygdomme (fx hjerte-kar-sygdomme eller diabetes)
  og
 • Patienten har over en længere periode forsøgt seriøst og superviseret non-farmakologisk vægttabsbehandling, men har ikke responderet tilstrækkeligt herpå.
  og
 • Patienten har forsøgt behandling med billigere farmakologisk behandling med utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger, eller der er kontraindikationer.
  og
 • Patienten er stærkt motiveret for vægttab og følges i et vægtreducerende program, fx hos egen læge eller i et kommunalt tilbud.

 

Bevillingen begrænses til 4 måneder.  

 

Herefter kan der genansøges, hvis patienten har opnået et vægttab på mindst 5%. Tilskuddet bevilges derefter i yderligere 8 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 120 mg (kan dosisdisp.) 159463
42 stk. (blister) (Europharma)
Udgået 19-11-2018
(B) hårde kapsler 120 mg (kan dosisdisp.) 419612
42 stk. (blister) (2care4)
275,00 19,64
(B) hårde kapsler 120 mg (kan dosisdisp.) 159474
84 stk. (blister) (EuroPharma)
Udgået 19-11-2018

Substitution

hårde kapsler 120 mg
Orlistat "Teva" TEVA, Orlistat, hårde kapsler 120 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  120 mg

Præg:
XENICAL, ROCHE, 120
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7 x 20
hårde kapsler 120 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...