Nasacort®

R01AD11
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 55 mikrogram triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

110 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor én gang dgl. Efter opnået effekt evt. reduktion til 55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. 

 

Børn 6-12 år 

55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. i højst 3 mdr. Ved alvorlige symptomer kan dosis midlertidigt sættes op til 110 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor én gang dgl. 

 

Børn 2-6 år 

55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. i højst 3 mdr.  

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år.
 • Manglende erfaring vedr. kontinuerlig behandling af børn under 12 år i mere end 3 måneder.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Infektion i nedre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Dyspepsi, Tandgener.
Epistaxis, Hoste, Pharyngitis, Rhinitis.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Nasal septumperforation*.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem og urticaria).
Central serøs chorioretinopati, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Dyspnø.
Nedsat plasma-kortisol.
Svimmelhed.

* Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen. 

 

 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger (inkl. væksthæmning hos børn) er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af triamcinolonacetonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 400 1. trimester-eksponerede, hvor triamcinolon har været anvendt intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 3861

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Indholdsstoffer

Triamcinolonacetonidnæsespray, suspension  55 mikrogram/dosisnæsespray, suspension  55 mikrog/dosis  (Orifarm) næsespray, suspension  55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 55 mikrog/dosis  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 570443
120 doser
Udgået 29-06-2020
(B) næsespray, suspension 55 mikrog/dosis  (Orifarm) 398810
120 doser
179,00 5,97
(B) næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 472771
120 doser
178,70 5,96

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...