Simulect®

L04AC02
 
 
Immunsuppressivt virkende middel. Monoklonalt antistof, immunglobulin.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af akut organafstødning sammen med anden immunsupprimerende behandling.

Basiliximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsuppressiv behandling ved organtransplantation. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 20 mg basiliximab. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 35 kg. 20 mg som i.v. infusion over 20-30 min. inden for 2 timer før transplantationen. Dosis gentages 4 dage efter transplantationen. 

Børn < 35 kg. Halv voksendosis. 

Forsigtighedsregler

 • Sjældent ses livstruende, akutte (inden for 24 timer) anafylaksilignende reaktioner. Behandling bør derfor ske under forhold, der sikrer observation og evt. akut behandling for sådanne reaktioner.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandling. Effekten af andre vacciner vil formentlig svækkes. 

Bivirkninger

Ingen kendte ud over sjældent (< 1/1.000) forekommende anafylaktisk reaktion. Det må antages, at den immunsuppressive virkning kan medvirke til forekomst af opportunistiske infektioner og til udvikling af Epstein-Barr-virusrelateret lymfoproliferativ sygdom. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes?).

Farmakodynamik

Blokerer højaffinitets interleukin-2-receptoren på aktiverede T-celler, hvorved klonal ekspansion hæmmes.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,13 l/kg.
 • Bindes til aktiverede lymfocytter og monocytter/makrofager.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6 


Håndtering 

Tilberedning 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens (5 ml sterilt vand) ved forsigtig omrystning.
 • Opløsningen kan gives som bolusinjektion eller opblandes til mindst 50 ml med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Denne opløsning kan indgives som infusion over 20-30 minutter.


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. Skal indgives via separat infusionsslange. 


 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC) men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 20 mg 076452
1 sæt (Orifarm)
15.843,00 31.686,00
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 20 mg 522706
1 sæt
14.299,90 28.599,80
 
 

Revisionsdato

2019-02-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...